Tổng hợp các kiến thức quan trọng, cần lưu ý khi học Reading 35 trong chương trình CFA level 2

Reading này đi sâu rộng vào câu chữ phân tích tín dụng trong chương trình màn chơi I bằng phương pháp giới thiệu thêm 2 quy mô mới: structural models và reduced khung models. Ở mức độ nền tảng, yêu thương cầu tín đồ học cố gắng và phân biệt được những khái niệm dùng để giám sát và đo lường rủi ro tín dụng, bao gồm expected exposure (tổng dư nợ), lost given mặc định (tổn thất mong tính), probability of default (xác suất đổ vỡ nợ), probability of survival (xác suất không tan vỡ nợ), credit valuation adjustment.

Bạn đang xem: Exposure trong tài chính la gì

Lưu ý: những thuật ngữ giờ đồng hồ việt đi kèm thuật ngữ gốc trong phần này là do người sáng tác tạm dịch với không được khuyến khích sử dụng với chức năng thay cố kỉnh tương đương. Trong quy trình học các kiến thức liên quan đến Reading 35, cửa hàng chúng tôi khuyến khích những học viên hiểu và ghi nhớ những thuật ngữ gốc (bằng giờ Anh).

1. Phân biệt những khái niệm đo lường rủi ro tín dụng

1.1. Expected exposure (tổng dư nợ)

Expected exposure: là khoản tiền nhưng mà nhà đầu tư chi tiêu có kĩ năng không tịch thu lại được, xét tại một thời điểm tốt nhất định.

Ví dụ: Xét một trái phiếu gồm kỳ hạn 4 năm, mệnh giá bởi $100, coupon 5%, lợi suất khuyến mãi 6%. Dòng tài chính của trái khoán là:

*

Expected exposure tại thời khắc t=1 chính là giá trị hiện tại (tại t=1) của tất cả dòng tiền mà người tiêu dùng trái phiếu chưa nhận được.

*

*

1.2. Recovery rate (tỷ lệ tịch thu nợ), loss severity (tỷ lệ tổn thất) với loss given mặc định (tổn thất cầu tính)Recovery rate (tỷ lệ tịch thu nợ): vào trường hợp người đi vay đổ vỡ nợ, recovery rate là % khoản tiền nhưng mà nhà đầu tư chi tiêu có thể tịch thu lại được.Loss severity (tỷ lệ tổn thất): vào trường hợp tín đồ đi vay vỡ nợ, loss severity là % khoản tiền nhưng nhà đầu tư chi tiêu sẽ mất đi.

Loss severity = 1 – recovery rate

Loss given default (tổn thất ước tính): là số chi phí (tuyệt đối) nhưng mà nhà đầu tư sẽ thiếu tính trong trường hợp người đi vay vỡ nợ. Xem xét rằng điểm không giống nhau giữa loss given default với loss severity là loss severity chỉ bé số tương đối (%), trong những khi loss given mặc định là số tiền hay đối.

Loss given default = loss severity expected exposure

1.3. Probability of default (xác suất vỡ lẽ nợ) và probability of survival (xác suất không vỡ vạc nợ)1.3.1. Probability of mặc định (PD – phần trăm vỡ nợ)Probability of mặc định (PD): tỷ lệ vỡ nợ xẩy ra trong một năm (chính năm đó vỡ nợ, cùng đồng thời, các thời gian trước đó phần lớn không vỡ nợ).

Xem thêm: 13 Đồng Coin Nên Đầu Tư 2023, Top 10 Đồng Tiền Điện Tử Tiềm Năng Nhất 2024

Hazard rate: tỷ lệ vỡ nợ của một năm trong điều kiện những năm gần kề không vỡ vạc nợ.

Để rành mạch hazard rate với probability of default, tò mò ví dụ sau:

Ví dụ:

Một trái phiếu doanh nghiệp có hazard rate bằng 2%, tính probability of default của trái phiếu sinh sống năm trang bị 2.

Đáp án:

Probability of mặc định (PD) là phần trăm chính năm đó tan vỡ nợ, và đồng thời, các năm ngoái đó phần đông không đổ vỡ nợ. Vì vậy PD được xem toán bằng phương pháp sử dụng cách làm có xác suất có điều kiện:

PD1 = P(A&B) = P(A/B) P(B)

Trong đó:

A: năm thứ 2 vỡ nợ

B: năm lần thứ nhất không vỡ nợ

P(A/B) = tỷ lệ để năm thứ hai vỡ nợ trong đk năm lần thứ nhất không vỡ lẽ nợ = hazard rate
P(B) = phần trăm để năm lần đầu không vỡ vạc nợ = 1 – hazard rate

*
= P(A/B) P(B) = hazard rate (1 - hazard rate) = 2% 98% = 1.96%

1.3.2. Probability of survival (PS – tỷ lệ không vỡ nợ)Probability of survival (PS): phần trăm không xẩy ra vỡ nợ vào một năm.

Nếu phần trăm hazard rate không thay đổi trong t năm (hazard rate của các năm bởi nhau), thì công thức tính PS theo hazard rate là:

*

Từ kia ta tất cả công thức tính PD trong thời gian t theo PS với hazard rate:

*

1.4. Credit valuation adjustment (CVA – điều chỉnh định giá bán tín dụng)

Credit valuation adjustment là tổng mức hiện tại của các khoản tiền cơ mà nhà đầu tư chi tiêu có kỹ năng mất đi (expected loss) trong tương lai. CVA là giá trị tiền tệ của rủi ro tín dụng được quy về thời điểm hiện tại, với đông thời cũng là chênh lệch trong quý giá của một trái phiếu phi khủng hoảng (risk – free) và trái phiếu rủi ro khủng hoảng (risky).

CVA = giá của trái phiếu phi rủi ro – giá chỉ của trái phiếu không may ro

*

2. Minh họa các khái niệm giám sát và đo lường rủi ro tín dụng

Để phát âm được về những khái niệm giám sát rủi ro đã được nêu ở vị trí 4.1, hãy tham khảo kỹ ví dụ sau đây.

Ví dụ:

Cho một trái phiếu công ty có thời gian đáo hạn là 3 năm, mệnh giá chỉ $100, không trả coupon hằng năm, gồm hazard rate là 2% cho toàn bộ các năm. Recovery rate (tỷ lệ tịch thu nợ) là 60%, lãi suất chiết khấu là 3%.

Tính toán expected exposure, probability of mặc định (PD – tỷ lệ vỡ nợ), probability of survival (PS – xác suất không vỡ lẽ nợ), loss given default (LGD – tổn thất mong tính) với CVA.

Đáp án:

Dòng tiền vàng trái phiếu này được trình diễn như sau:

*

Tính toán expected exposure (tổng dư nợ) và loss given mặc định (tỷ lệ tổn thất cầu tính):

Expected exposure tại một thời điểm được tính bằng quý hiếm hiện tại của những khoản tiền mà lại nhà chi tiêu chưa nhận ra tại thời khắc đó.Loss given mặc định = loss severity expected exposure = (1 – recovery rate) expected exposure = 40% expected exposure

Year

Exposure

LGD

Tính toán

Kết quả

Tính toán

Kết quả

1

*

94.260

40% 94.260

37.704

2

*

97.087

40% 97.087

38.835

3

*

100.000

40% 100.000

40.000

Tính toán probability of default (PD – xác suất vỡ nợ), probability of survival (PS – phần trăm không vỡ vạc nợ):

Probability of
*
=
*
*

Year

PD

PS

Tính toán

Kết quả

Tính toán

Kết quả

1

*

2%

*

98%

2