Thông tin tìm thấy trên report tài chính của một nhóm chức là gốc rễ của kế toán tài chính doanh nghiệp. Tài liệu tìm thấy vào bảng bằng vận kế toán, báo cáo kết quả vận động kinh doanh và report lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ được áp dụng để thống kê giám sát các tỷ số tài bao gồm quan trọng, nhằm đưa thông tin chi tiết về hoạt động tài thiết yếu của doanh nghiệp.

Bạn đang xem: Báo cáo tài chính có gì


Mục lụcBáo cáo tài chính bao gồm những gì?
Báo cáo tài chính gồm gần như loại report nào?
Yêu cầu, phép tắc khi lập báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính bao gồm những gì?

Bảng cân đối kế toán

Bảng phẳng phiu kế toán gồm tài sản, nợ yêu cầu trả và vốn chủ sở hữu của người sử dụng tại 1 thời điểm cố kỉnh thể.

Tài sản bao gồm:

Tiền hoặc khoản tương tự với tiền
Tài sản thế định, hàng tồn kho
Các khoản bắt buộc thu, các khoản đầu tư chi tiêu tài chính
Các khoản bđs đầu tư
Chi phí tạo cơ phiên bản đang dở dang
Các tài sản khác

Nợ phải trả gồm:

Nợ buộc phải trả cho những người bán, chi phí lương cho tất cả những người lao động
Người download trả tiền trước, khoản buộc phải trả đến nội cỗ về vốn ghê doanh
Khoản buộc phải nộp mang đến Nhà nước
Quỹ tán dương phúc lợi, khoản tiền dự phòng phải trả
Khoản bắt buộc trả khác

Nguồn vốn:

Vốn của nhà sở hữu
Nguồn ngân sách đầu tư và những loại quỹ khác

Báo cáo kết quả chuyển động kinh doanh

Báo cáo công dụng kinh doanh biểu lộ doanh thu, ngân sách chi tiêu và lợi nhuận của người sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định. Bao gồm:

Doanh thu/ lợi nhuận thuần từ những việc bán hàng, hỗ trợ dịch vụ
Lợi nhuận/ lợi tức đầu tư gộp về buôn bán hàng, cung ứng dịch vụ
Lợi nhuận thuần từ đúng theo đồng ghê doanh
Chi tầm giá tài chính, phân phối hàng, quản lý doanh nghiệp
Giá vốn hàng hóa
Tổng lợi nhuận kế toán tài chính trước thuếChi mức giá thuế thu nhập cá nhân Doanh nghiệp hiện hành
Chi phí thuế thu nhập Doanh nghiệp hoãn lại
Lợi nhuận sau thuế thu nhập cá nhân Doanh nghiệp
Lãi cơ bạn dạng dựa bên trên cổ phiếu, lãi suy giảm trên cổ phiếu
Thu nhập khác, túi tiền khác, roi khác

Báo cáo lưu giao dịch chuyển tiền tệ

Báo cáo lưu chuyển khoản tệ thể hiện những luồng tiền tệ vào và thoát ra khỏi doanh nghiệp vào một khoảng thời hạn nhất định. Bao gồm:

Lưu giao dịch chuyển tiền tệ trường đoản cú các vận động kinh doanh
Lưu chuyển tiền tệ từ các chuyển động đầu tư
Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động tài chính

Bản thuyết minh report tài chính

Bản thuyết minh báo cáo tài chính gồm:

Đặc điểm doanh nghiệp: hiệ tượng sở hữu vốn, lĩnh vực kinh doanh,...

Chính sách kế toán vận dụng tại doanh nghiệp:

Kỳ kế toán tài chính năm, chính sách kế toán áp dụng
Đơn vị chi phí tệ áp dụng trong kế toán
Hình thức ghi sổ kế toán, phương thức kế toán mặt hàng tồn kho
Phương pháp khấu hao Tài sản cố định và thắt chặt đang áp dụng
Nguyên tắc ghi nhận túi tiền vay/ trả, chênh lệch tỷ giá
Nguyên tắc, phương thức ghi nhận những khoản dự phòng cần cần trả

Thông tin xẻ sung: các thông tin cụ thể tương từ với bảng cân đối kế toán.

Ngoài ra, report tài bao gồm còn bao gồm các chú thích và phân tích và lý giải về các khoản mục trong báo cáo, giúp người đọc nắm rõ hơn về thực trạng tài bao gồm của doanh nghiệp.

*

Báo cáo tài chủ yếu gồm đông đảo loại report nào?

Tờ khai quyết toán thuế

Tờ khai quyết toán thuế thu nhập Doanh nghiệp
Tờ khai quyết toán thuế thu nhập Cá nhân

Báo cáo tài chính

Bảng cân đối kế toán
Báo cáo kết quả vận động kinh doanh
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Bảng thuyết minh BCTC

Phụ lục đi kèm

Nghĩa vụ cần tiến hành với bên nước
Bản thuyết minh BCTC

*

Yêu cầu, qui định khi lập report tài chính

Yêu cầu

Theo chuẩn mực kế toán nước ta số 21 trong “Trình bày báo cáo tài chính”, cần tuân hành những yêu ước sau:

Trình bày báo cáo tài chủ yếu phải trung thực, chủ yếu xác, cân xứng với tình hình tài chính và công dụng kinh doanh của người sử dụng trong kỳ báo cáo
BCTC buộc phải phản ánh đúng với bản chất kinh tế hơn là vẻ ngoài hợp pháp
BCTC đề nghị được trình diễn khách quan, không mang tính chủ quan, thiên vị
BCTC cần tuân thủ nguyên tắc thận trọng
Trình bày BCTC vừa đủ trên đầy đủ khía cạnh trọng yếu

Nguyên tắc

Theo hiện tượng tại Điều 102 Thông tứ 200/2014/TT-BTC, cần tuân thủ theo các nguyên tắc sau:

Nguyên tắc chuyển động liên tục
Nguyên tắc cơ sở dồn tích
Nguyên tắc tốt nhất quán
Nguyên tắc trọng yếu và tập hợp
Nguyên tắc bù trừ
Nguyên tắc hoàn toàn có thể so sánh

*

Mức phạt khi nộp chậm/ lập báo cáo tài bao gồm sai

Theo Điều 12 Nghị định 41/2018/NĐ-CP, lúc nộp chậm/ lập BCTC sai, có thể bị:

1. Vạc tiền từ 5.000.000 đồng mang đến 10.000.000 đồng đối với một trong số hành vi sau:

Nộp BCTC đến cơ quan đơn vị nước gồm thẩm quyền đủng đỉnh dưới 03 tháng đối với thời hạn quy định
Công khai BCTC lừ đừ dưới 03 tháng so với thời hạn quy định

2. Phân phát tiền từ 10.000.000 đồng mang đến 20.000.000 đồng đối với một trong số hành vi sau:

Công khai BCTC không không thiếu nội dung theo quy định
Nộp BCTC mang lại cơ quan bên nước có thẩm quyền không gắn thêm kèm report kiểm toán đối với trường hợp mà điều khoản quy định phải kiểm toán BCTCNộp BCTC mang lại cơ quan công ty nước bao gồm thẩm quyền chậm chạp từ 03 tháng trở lên so với thời hạn quy định
Công khai BCTC không kèm theo báo cáo kiểm toán đối với các trường phù hợp mà quy định yêu ước phải kiểm toán BCTCCông khai BCTC lừ đừ từ 03 mon trở lên đối với thời hạn quy định

3. Phạt tiền trường đoản cú 20.000.000 đồng mang đến 30.000.000 đồng so với một trong các hành vi sau:

Thông tin, số liệu công khai BCTC không đúng sự thật
Cung cấp, công bố các BCTC để áp dụng tại việt nam có số liệu không đồng điệu trong một kỳ kế toán

4. Phát tiền tự 40.000.000 đồng mang đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

Không nộp BCTC mang lại cơ quan công ty nước có thẩm quyền
Không công khai minh bạch BCTC theo quy định.

5. Biện pháp nhằm mục tiêu khắc phục hậu quả: buộc phải nộp với công khai báo cáo kiểm toán đi cùng BCTC so với hành vi phạm luật quy định tại điểm b, d khoản 2 Điều 12.

*

Báo cáo tài chính bao gồm 4 phần chính, bảng bằng phẳng kế toán sẽ trải qua tính thanh toán và tài năng thanh toán, vào khi report kết quả chuyển động kinh doanh report khả năng sinh lãi của doanh nghiệp. Report lưu chuyển tiền tệ sẽ link hai điều đó với nhau bằng phương pháp theo dõi các nguồn và áp dụng tiền mặt. Cùng rất nhau, BCTC truyền đạt tình hình hoạt động vui chơi của doanh nghiệp theo thời gian và đối với các đối thủ cạnh tranh.

Xin hỏi theo luật pháp thì báo cáo tài chính là gì và report tài chính của bạn gồm phần đông gì? - Mỹ Loan (Nghệ An)


*
Mục lục bài viết

Báo cáo tài đó là gì?

Căn cứ lao lý tại hình thức Kế toán năm ngoái và các quy định tương quan thì có thể hiểu báo cáo tài chính là hệ thống thông tin kinh tế, tài chủ yếu của đơn vị kế toán được trình diễn theo biểu mẫu lý lẽ tại chuẩn mực kế toán và cơ chế kế toán.

Báo cáo tài bao gồm dùng để cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình marketing và các luồng tiền tài một doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu yêu cầu làm chủ của nhà doanh nghiệp, phòng ban Nhà nước và nhu yếu hữu ích của những người tiêu dùng trong câu hỏi đưa ra các quyết định tởm tế. Báo cáo tài bao gồm phải cung ứng những thông tin của một doanh nghiệp lớn về:

- Tài sản;

- Nợ cần trả;

- Vốn nhà sở hữu;

- Doanh thu, thu nhập cá nhân khác, giá thành sản xuất marketing và ngân sách chi tiêu khác;

- Lãi, lỗ cùng phân chia công dụng kinh doanh;

- các luồng tiền.

Xem thêm: 15+ các cách kiếm tiền cho sinh viên đơn giản, không cần vốn

Ngoài các thông tin này, công ty còn phải cung ứng các tin tức khác trong “Bản thuyết minh báo cáo tài chính” nhằm giải trình thêm về các chỉ tiêu sẽ phản ánh trên các báo cáo tài chủ yếu tổng hợp cùng các chế độ kế toán đã vận dụng để ghi nhận những nghiệp vụ tài chính phát sinh, lập và trình bày report tài chính.

Báo cáo tài chính là gì? report tài thiết yếu gồm phần đông gì? (Hình trường đoản cú internet)

Báo cáo tài thiết yếu gồm những gì?

Căn cứ Điều 100 Thông tư 200/2014/TT-BTC thì Hệ thống report tài chính của chúng ta gồm report tài thiết yếu năm và báo cáo tài ở vị trí chính giữa niên độ. Các chỉ tiêu không tồn tại số liệu được miễn trình bày trên report tài chính, doanh nghiệp dữ thế chủ động đánh lại số đồ vật tự những chỉ tiêu của report tài bao gồm theo nguyên tắc thường xuyên trong mỗi phần.

(1) report tài chủ yếu năm gồm:

- Bảng bằng vận kế toán

- báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

- report lưu chuyển tiền tệ

- bạn dạng thuyết minh báo cáo tài chính

(2) báo cáo tài ở chính giữa niên độ:

+ báo cáo tài ở trung tâm niên độ dạng đầy đủ, gồm:

- Bảng cân đối kế toán thân niên độ

- report kết quả chuyển động kinh doanh thân niên độ

- báo cáo lưu chuyển khoản tệ giữa niên độ

- phiên bản thuyết minh báo cáo tài chủ yếu chọn lọc

+ báo cáo tài chính giữa niên độ dạng cầm lược, gồm:

- Bảng bằng vận kế toán giữa niên độ

- report kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ

- report lưu chuyển khoản tệ giữa niên độ

- bạn dạng thuyết minh báo cáo tài chủ yếu chọn lọc

Yêu cầu đối với thông tin trình bày trong report tài chính

Căn cứ Điều 101 Thông tứ 200/2014/TT-BTC thì thông tin trình diễn trong report tài chủ yếu phải đảm bảo các yêu mong sau đây:

(1) Thông tin trình diễn trên báo cáo tài bao gồm phải đề đạt trung thực, phải chăng tình hình tài chính, tình hình và công dụng kinh doanh của doanh nghiệp. Để đảm bảo sự trung thực, thông tin phải có 3 đặc thù là đầy đủ, khách quan, không tồn tại sai sót.

- thông tin được coi là đầy đủ khi bao hàm tất cả các thông tin cần thiết để giúp bạn sử dụng báo cáo tài chính hiểu được bạn dạng chất, bề ngoài và rủi ro ro của các giao dịch và sự kiện. Đối với một số khoản mục, bài toán trình bày đầy đủ còn buộc phải mô tả thêm các thông tin về chất lượng, các yếu tố và trường hợp có thể tác động tới quality và bản chất của khoản mục.

- trình diễn khách quan là không thiên vị khi sàng lọc hoặc mô tả các thông tin tài chính. Trình bày khách quan lại phải bảo đảm tính trung lập, ko chú trọng, nhấn mạnh hoặc bớt nhẹ cũng giống như có các thao tác khác làm biến đổi mức độ tác động của tin tức tài bao gồm là có ích hoặc không có ích cho bạn sử dụng báo cáo tài chính.

- Không sai sót có nghĩa là không có sự thải trừ trong vấn đề mô tả hiện tượng lạ và không tồn tại sai sót trong vượt trình cung ứng các thông tin report được lựa chọn và áp dụng. Không không đúng sót không tức là hoàn toàn đúng đắn trong toàn bộ các khía cạnh, ví dụ, vấn đề ước tính các loại ngân sách chi tiêu và quý giá không quan cạnh bên được khó xác minh là đúng chuẩn hay không chủ yếu xác. Việc trình bày một mong tính được xem là trung thực nếu như giá trị mong tính được bộc lộ rõ ràng, thực chất và các hạn chế của quá trình ước tính được lý giải và không tồn tại sai sót trong câu hỏi lựa chọn số liệu tương xứng trong quá trình ước tính.

(2) tin tức tài chủ yếu phải say mê hợp sẽ giúp đỡ người sử dụng report tài chủ yếu dự đoán, phân tích và gửi ra các quyết định tởm tế.

(3) thông tin tài thiết yếu phải được trình bày rất đầy đủ trên đa số khía cạnh trọng yếu. Tin tức đư­ợc xem như là trọng yếu vào trư­ờng hợp nếu thiếu thông tin hoặc tin tức thiếu đúng đắn có thể làm tác động tới ra quyết định của người sử dụng thông tin tài chủ yếu của đơn vị chức năng báo cáo. Tính trọng yếu dựa vào bản chất và độ lớn, hoặc cả hai, của những khoản mục có tương quan được trình bày trên report tài bao gồm của một đơn vị cụ thể.

(4) tin tức phải bảo đảm có thể kiểm chứng, kịp thời và dễ hiểu.

(5) thông tin tài bao gồm phải được trình bày đồng nhất và rất có thể so sánh giữa các kỳ kế toán; so sánh được giữa các doanh nghiệp cùng với nhau.


Nội dung nêu trên là phần giải đáp, support của cửa hàng chúng tôi dành cho quý khách của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu khách hàng còn vướng mắc, vui vẻ gửi về email info