Báo cáo tài bao gồm tiếng Anh được những công ty đa quốc gia, tập đoàn sử dụng để trình bày tình hình, tác dụng kinh doanh với cổ đông và đối tác. Ví như là nhân viên kế toán, bạn cần trau dồi thêm tài năng này để làm việc tác dụng hơn.

Bạn đang xem: Báo cáo tài chính tiếng anh là gì

Trong nội dung bài viết dưới phía trên ELSA Speak để giúp đỡ bạn tổng hợp những mẫu báo cáo tài bao gồm tiếng Anh thông dụng, cung ứng thăng tiến sự nghiệp trong tương lai.


*
*

Báo cáo tài chủ yếu tiếng Anh là gì?

*
*

Báo cáo tài bao gồm tiếng Anh là “Financial Statement”, là bảng thông tin tổng hợp chứng trạng tài chính của một doanh nghiệp trong một khoảng thời gian xác minh (theo quý hoặc theo năm). Nói bí quyết khác, nó ghi chép lại chuyển động kinh doanh cũng tương tự kết quả hoạt động tài bao gồm của một doanh nghiệp.

Theo thông bốn 200 của cục Tài chính, Bộ report tài chính không thiếu thốn bao gồm:

Bảng phẳng phiu kế toán (Balance sheet) báo cáo kết quả vận động kinh doanh (Statement of income) báo cáo lưu giao dịch chuyển tiền tệ (Cash flow statement) phiên bản thuyết minh báo cáo tài thiết yếu (Notes to lớn the financial statements)

Khi nào nên đọc/ dịch báo cáo tài chính tiếng Anh?

Báo cáo tài chính đóng vai trò quan trọng đặc biệt giúp bên nước nỗ lực được tình hình hoạt động vui chơi của công ty. Bên cạnh đó, so với những doanh nghiệp tất cả vốn đầu tư nước ngoài, kế toán luôn luôn phải viết thêm một bạn dạng báo cáo tài chính bởi tiếng Anh. Điều này giúp người đóng cổ phần và nhà đầu tư dễ dàng thâu tóm thông tin, chuyển ra tóm lại và hướng cách tân và phát triển phù hợp.

Báo cáo tài chính tiếng Anh còn được sử dụng phổ biến trong các trường hợp:

report tài chính cũng thường xuyên được dịch thanh lịch tiếng Anh để doanh nghiệp hoàn toàn có thể đấu thầu các dự án tương quan ở nước ngoài. Bản dịch report tài chính sang giờ đồng hồ Anh để giúp đỡ các công ty đối tác ở nước ngoài làm rõ năng lực của doanh nghiệp. Bài toán dịch báo cáo sang giờ đồng hồ Anh còn hỗ trợ các nhà quản lý là tín đồ nước ngoài hoàn toàn có thể đọc và hiểu báo cáo dễ dàng hơn.
*
*

Mẫu report tài chính bằng tiếng Anh đầy đủ, đúng chuẩn

*
*

Bảng phẳng phiu kế toán giờ đồng hồ Anh – Balance sheet

Bảng cân đối kế toán trong giờ Anh là Balance sheet, là một report tài bao gồm tổng hợp, phản bội ánh toàn cục tài sản hiện tất cả và nguồn chi phí để hình thành các tài sản của doanh nghiệp.

xxx COMPANY LIMITEDBALANCE SHEETAs at December 31, 2022

This statement should be read together with the Notes to lớn the Financial Statement Form no. B01-DN

(Currency: VND)

ASSETSCodeNotesDecember31, 2022January 01, 2022Restated
12345
A.Current assets (100 = 110+120+130+140+150)(Tài sản ngắn hạn)100
I.Cash and cash equivalents(Tiền khía cạnh và những khoản tương tự tiền)110V.01
1.Cash111
2.Cash equivalents112
II.Short-term financial investments(Các khoản đầu tư tài chủ yếu ngắn hạn)120
1.Held for trading Securities121
2.Provision for devaluation of held for trading securities122
3.Held khổng lồ maturity investments123
III.Current receivables(Các khoản cần thu hiện nay tại)130
1.Current trade receivables131V.02
2.Current advanced payments khổng lồ suppliers132V.03
3.Intra-company current receivables133
4.Receivables based on stages of construction contract schedule134
5.Current loans receivable135
6.Other current receivables136V.04
7.Provision for current doubt debts137
8.Shortage of assets awaiting solution139
IV.Inventories(Hàng tồn kho)140
1.Inventories141V.05
2.Provision for devaluation of inventories149
V.Other current assets(Tài sản ngắn hạn khác)150
1.Current prepaid expenses151
2.Deductible VAT152
3.Tax & other receivables from the State153
4.Government bond trading transaction154
5.Other current assets155
B.Non-current assets(200 = 210+220+240+250+260)(Tài sản nhiều năm hạn)200
I.Non-current receivables(Các khoản buộc phải thu lâu năm hạn)210
1.Non-current trade receivables211
2.Non-current advanced payments to lớn suppliers212
3.Working capital provided lớn sub-units213
4.Intra-company non-current receivables214
5.Non-current loan receivables215
6.Other non-current receivables216
7.Provision for non-current doubt debts219
II.Fixed assets220
1.Tangible fixed assets221V.06
Cost222
Accumulated depreciation223
2.Finance lease fixed assets224
Cost225
Accumulated depreciation226
3.Intangible fixed asset227
Cost228
Accumulated depreciation229
III.Investment property230
Cost231
Accumulated depreciation232
IV.Non-current property in progress240
1.Non-current work in progress241
2.Construction in progress242V.07
V.Non-current financial investments250
1.Investments in subsidiaries251
2.Investments in associates & joint-ventures252
3.Investments in equity of other entities253
4.Provision for devaluation of non-current financial investments254
5.Held khổng lồ maturity investments255
VI.Other non-current assets260
1.Non-current prepaid expenses261
2.Deferred income tax assets262
3.Non-current equipment, supplies and spare parts for replacement263
4.Other non-current assets268
Total assets (270 = 100+200)270
RESOURCESCodeNotesDecember 31, 2022January 01, 2022Restated
12345
A.Liabilities (300 = 310+330)(Nợ buộc phải trả)300
1.Current liabilities310
1.Current trade payables311V.08
2.Current deferred revenue312V.09
3.Tax và payables to the State313V.10
4.Payables to lớn employees314
5.Current payable expenses315V.11
6.Intra-Company current payables316
7.Payables based on stages of construction contract schedule317
8.Current unrealized revenue318
9.Other current payables319V.12
10.Current loans và finance lease liabilities320V.13
11.Provision for current payables321
12.Bonus, welfare fund322
13.Price stabilization fund323
14.Government bond purchased for resale324
II.Non-current liabilities330
1.Non-current trade payables331
2.Non-current deferred revenue332
3.Non-current payable expenses333
4.Intra-company payables for operating capital received334
5.Non-current payables335
6.Non-current unrealized revenue336
7.Other non-current payables337
8.Non-current loans and finance lease liabilities338V.14
9.Transition bonds339
10.Preference stocks340
11.Deferred income tax payable341
12.Provision for non-current payables342
13.Science and technology development fund343
B.Owners’ equity (400 = 410 + 430)400
I.Owners’ equity410V.15
1.Paid-in capital411
2.Capital surplus412
3.Conversion option on convertible bonds413
4.Owners’ other capital414
5.Treasury stocks415
6.Differences upon asset revaluation416
7.Exchange rate differences417
8.Development investment fund418
9.Enterprise reorganization assistance fund419
10.Other equity fund420
11.Undistributed profit after tax421
Undistributed profit after tax brought forward421a
Undistributed profit after tax for the current period421b
12.

Xem thêm: Cách Chăm Sóc Cho Người Bệnh Bị Tiền Đình Nên Làm Gì ? Rối Loạn Tiền Đình Nên Làm Gì

Construction investment fund422
II.Other funds430
1.Funds431
2.Funds that khung fixed assets432
Total resources (440 = 300+400)440

Ho bỏ ra Minh City, March 21, 2016

Director (signed và sealed)Chief Accountant (signed)Preparer (signed)

Báo cáo kết quả vận động kinh doanh giờ Anh – Statement of income

*
*

Báo cáo kết quả vận động kinh doanh giờ đồng hồ Anh là Statement of income, là bản báo cáo tổng kết lợi nhuận và bỏ ra phí buổi giao lưu của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian xác định.

Tham khảo mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh bằng tiếng Anh sau:

STATEMENT OF INCOMEFor the financial year ended on December 31, 2021

This statement should be read together with the Notes to lớn the Financial Statement Form no. B02-DN

(Currency: VND)

ItemCodeNotes20212020Restated
12345
1.Revenue from sales of merchandises và services rendered01VI.01
2.Revenue deductions02VI.01
3.Net revenue from sales of merchandises and services rendered(10 = 01 – 02)10VI.01
4.Costs of goods sold11VI.02
5.Gross profit from sales of merchandises & services rendered(20 = 10-11)20
6.Revenue from financing activity21VI.03
7.Financial expenses22VI.04
– Of which: Interest expense23
8.Selling expenses25
9.General administration expenses26VI.05
10.Net profit from operating activity30=20 + (21-22) – (25+26)30
11.Other income31
12.Other expenses32VI.06
13.Other profit (40 = 31 – 32)40
14.Total accounting profit before tax(50 = 30 + 40)50
15.Current corporate income tax expense51V.10
16.Deferred corporate income tax expense52
17.Profit after corporate income tax(60 = 50 – 51 -52)(60)

Ho bỏ ra Minh City, March 21, 2016

Director(signed và sealed)Chief Accountant(signed)Preparer(signed)

Báo cáo lưu chuyển khoản tệ giờ đồng hồ Anh – Cash flow statement

Báo cáo lưu giao dịch chuyển tiền tệ tiếng Anh là Cash flow statement, là bạn dạng báo cáo thể hiện dòng tài chính thu chi của doanh nghiệp.

CASH FLOW STATEMENT For the financial year ended on December 31, 2021

This statement should be read together with the Notes to the Financial Statement Form no. B03-DN

(Currency: VND)

ItemCodeNotes20222021Restated
12345
I.Cash flow generated from (used in) operating activity
1.Income from sales of merchandises, services rendered01
2.Payments lớn suppliers of merchandises và services02
3.Payments lớn employees03
4.Interest payment04
5.Corporate income tax payment05
6.Other income from operating activity06
7.Other payments for operating activity07
Cash flow generated from (used in) operating activity20
II.Cash flow generated from (used in) investing activity
1.Payments for fixed asset purchase, construction21
2.Interest income, dividend và distributed profit27
Net cash flow generated from (used in) investing activity30
III.Cash flow generated from (used in) financing activity
1.Cash received from owner’s paid in capital31
2.Current, non-current loans received33
3.Payments for the principal34
4.Dividend, profit paid to lớn owner36
Net cash flow generated from (used in) financing activity40
Net cash flows for the year50
Cash & cash equivalents at beginning of the year60V.01
Effect of change of foreign exchange rate61
Cash & cash equivalents at over of the year70V.01

Ho bỏ ra Minh city, March 21, 2016

Bản thuyết minh report tài bao gồm tiếng Anh – Notes to lớn the financial statements

Bản thuyết minh báo cáo tài bao gồm tiếng Anh là Notes to the financial statements, bộc lộ thông tin cụ thể về những số liệu đã trình diễn trước đó bằng cách diễn giải theo chuẩn chỉnh mực kế toán. Tham khảo mẫu dưới đây để hiểu rõ hơn:

ABC PRODUCTION and TRADING COMPANY LIMITED

NOTES to FINANCIAL STATEMENTS

I – Operational characteristics of the business

1. Form of capital ownership

ABC Production and Trading Co., Ltd operate under the Business Registration Certificate No. 0101402516 registered for the first time on August 10, 2013, by the Department of Planning và Investment of Hanoi.

Headquarters: xxx Ly Thuong Kiet, cha Dinh Dist., Hanoi.

Chartered capital: VND 50,000,000,000

2. Main business lines (Ngành nghề marketing chính)

– Wholesale of machinery, equipment, và other spare parts

Details: wholesale machinery, equipment, & spare parts of mining machinery, construction; wholesale of electrical machinery, equipment, and materials (generators, electric motors, electric wires, và other equipment used in electrical circuits); wholesale machinery, equipment, & spare parts for textile, garment, & footwear machines; wholesale machinery, equipment, and spare parts of office machines (except computers & peripherals).

– Wholesale machinery, medical equipment.

– Wholesale of machinery, equipment, và spare parts not elsewhere classified.

– Wholesale of metals & metal ores.

– Retail food in specialized stores.

– Retailing food in specialized stores.

– Maintenance và repair of cars and other motor vehicles.

– Agent, Broker, và Auction.

Details: Trademark

– Wholesale of agricultural và forestry raw materials (except wood, bamboo, & cork) and live animals.

– Wholesale of other household appliances.

– Wholesale computers, peripherals, & software

– Wholesale of electronic and telecommunications equipment & components.

– Wholesale agricultural machinery, equipment, & spare parts.

– Other business support activities remaining have not yet been allocated.

(For conditional business lines, enterprises may only conduct business when they fully meet the conditions prescribed by law).

3. Characteristics of business activities of the enterprise in the accounting year affect the financial statements.

II – Accounting policies applied at the enterprise

1. Year accounting year

The enterprise accounting period starts on January 1, 2022, & ends on the 31st of December 2022.

2. Currency used in accounting.

Vietnamese dong shall be used as currency for accounting entries and financial statements.

3. Accounting regime applicable

ABC Trading Company Limited applies the following accounting regime:

– Decision No. 48/2006 / QD-BTC dated 14 September 2006 of the Ministry of Finance & the Circular 138/2011 / TT-BTC dated 4 October 2011 Guiding amendments and supplements khổng lồ the joint accounting regime for small và medium enterprises

4. Size of accounting book application

General Journal

5. Inventory accounting method

– Principle of recording inventories: at cost.

– Method of calculation of inventory value: Weighted average.

– Method of inventory accounting: Regularly declare.

– Method of setting up reserves for inventory price decrease: According khổng lồ Circular

6. Method of depreciation of fixed assets in use

– Principle of valuation of fixed assets: Fixed assets of the company are recorded in the same Original cost (original cost).

– Depreciation method: Depreciation of fixed assets is calculated on a straight-line basis.

7. Principles for recognizing borrowing costs

– For interest-rate loans in the investment process are capitalized (recorded in the value of assets).

– The cost of borrowing capital in service of production and business activities & borrowing capital after the investment duration.

– Other expenses are allocated to lớn production and business expenses in the year according to lớn the short-term distribution method.

8. Principles for recognition of expenses to lớn be paid: according to lớn accounting standards

9. Principles & methods of recognizing the reserves payable: according to the accounting standards.

10. Principles for recording exchange rate differences: according lớn accounting standards

Dịch nghĩa:

1. Hình thức sở hữu vốn

Trụ sở chính: xxx Lý thường xuyên Kiệt, Quận cha Đình, Hà Nội.

Vốn điều lệ: 50.000.000.000 VNĐ

2. Ngành nghề kinh doanh chính

– buôn bán máy móc, thiết bị với phụ tùng thiết bị khác

Chi tiết: bán máy móc, thiết bị và phụ tùng thứ khai thác, xây dựng; phân phối máy móc, thiết bị điện, vật tư điện (máy phân phát điện, động cơ điện, dây điện cùng thiết bị khác dùng trong mạch điện); bán máy móc, thiết bị, phụ tùng thứ dệt, may, domain authority giày; buôn bán máy móc, thiết bị cùng phụ tùng máy công sở (trừ vật dụng vi tính với thiết bị nước ngoài vi).

– buôn bán máy móc, thứ y tế

– mua sắm máy móc, thiết bị với phụ tùng máy không được phân loại

– buôn bán kim một số loại và quặng kim loại

– nhỏ lẻ thực phẩm vào các cửa hàng chuyên doanh

– bán lẻ lương thực vào các shop chuyên doanh

– bảo trì và sửa chữa thay thế ô tô và các loại xe tất cả động cơ khác

– Đại lý, Môi giới, Đấu giá

Thông tin đưa ra tiết: Nhãn hiệu

– mua sắm nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật hoang dã sống

– sắm sửa đồ cần sử dụng khác mang lại gia đình

– bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm

– sắm sửa thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông

– mua sắm máy móc, thiết bị và phụ tùng vật dụng nông nghiệp

– Các hoạt động hỗ trợ sale khác còn sót lại chưa được phân bổ

(Đối với phần lớn ngành, nghề marketing có điều kiện, doanh nghiệp chỉ được sale khi bao gồm đủ các điều khiếu nại theo luật pháp của pháp luật)

3. Đặc điểm vận động kinh doanh của bạn trong niên độ kế toán có tác động đến report tài chính

II – Các cơ chế kế toán vận dụng tại doanh nghiệp.

1. Niên độ kế toán

Kỳ kế toán doanh nghiệp ban đầu từ ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022 và hoàn thành vào ngày 31 mon 12 năm 2022.

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Đồng vn được áp dụng làm đơn vị tiền tệ nhằm ghi sổ kế toán cùng lập report tài chính.

3. Cơ chế kế toán áp dụng

4. Hiệ tượng ghi sổ kế toán

Hình thức kế toán tài chính Nhật cam kết chung

5. Phương thức kế toán sản phẩm tồn kho

– vẻ ngoài ghi thừa nhận hàng tồn kho: Theo giá gốc.

– phương pháp tính quý giá hàng tồn kho: bình quân gia quyền.

– cách thức hạch toán mặt hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên.

6. Phương thức trích khấu hao TSCĐ vẫn sử dụng

– Nguyên tắc nhận xét tài sản ráng định: Tài sản cố định và thắt chặt của công ty được ghi dấn theo nguyên giá nơi bắt đầu (nguyên giá).

– cách thức khấu hao: Khấu hao tài sản cố định được tính theo cách thức đường thẳng.

7. Vẻ ngoài ghi nhận ngân sách đi vay

– Đối với các khoản cho vay có lãi vay trong vượt trình đầu tư được vốn hóa (ghi vào cực hiếm tài sản,

– ngân sách chi tiêu vốn vay giao hàng sản xuất marketing và vốn vay sau thời gian đầu tư.

– những khoản đưa ra khác được phân bổ vào giá cả sản xuất sale trong năm theo phương thức phân bổ ngắn hạn.

8. Cách thức ghi nhận túi tiền phải trả: theo chuẩn mực kế toán

9. Phương pháp và cách thức ghi nhận các khoản dự trữ phải trả: theo chuẩn mực kế toán

10. Bề ngoài ghi chênh lệch tỷ giá hối hận đoái: theo chuẩn mực kế toán

Thuật ngữ đặc biệt trong báo cáo tài chủ yếu tiếng Anh

*
*
Từ vựngPhiên âm Dịch nghĩa
Accounting entry/ə’kauntiɳ ‘entri/Bút toán
Accumulated/ə’kju:mjuleit/Lũy kế
Accrued expenses/iks’pens/Chi phí cần trả
Receivables/ri’si:vəbls/Các khoản đề nghị thu
Inventory/in’ventri/Hàng tồn kho
Expenses for financial activities/ɪksˈpɛnsɪz fɔː faɪˈnænʃəl ækˈtɪvɪtiz/Chi phí hoạt động tài chính
Exchange rate differences/iks’tʃeindʤ reit ’difrəns/Chênh lệch tỷ giá
Expense mandate/iks’pens ‘mændeit/Ủy nhiệm chi
Treasury stock/’treʤəri stɔk/Cổ phiếu quỹ
Gross revenue/grous ’revinju:/Doanh thu tổng
Assets/’æsets/Tài sản
Advances to employees/ədˈvɑːnsɪz tuː ˌɛmplɔɪˈiːz/Tạm ứng
Cash/kæʃ/Tiền mặt
Cost of goods sold/kɒst ɒv gʊdz səʊld?/Giá vốn cung cấp hàng
Check và take over/ʧɛk ænd teɪk ˈəʊvə/nghiệm thu
Cash in transit/kæʃ ɪn ˈtrænsɪt/Tiền đang chuyển
Cash at bank/kæʃ at bæηk/Tiền giữ hộ ngân hàng
Cash in hand/kæʃ ɪn hænd/Tiền mặt tại quỹ
Bookkeeper/’bukki:pə/Người lập báo cáo
Balance sheet/’bæləns ʃi:t/Bảng phẳng phiu kế toán
Capital construction/’kæpitl kən’strʌkʃn/Xây dựng cơ bản
Extraordinary income/iks’trɔ:dnri’inkəm/Thu nhập bất thường
Extraordinary expenses/iks’trɔ:dnriiks’pens/Chi giá tiền bất thường
Extraordinary profit/ɪksˈtrɔːdnri ˈprɒfɪt/Lợi nhuận bất thường
Financials/fai’nænʃəls/Tài chính
Financial ratios/fai’nænʃəl ‘reiʃiou/Chỉ số tài chính
Depreciation of intangible fixed assets/dɪˌpriːʃɪˈeɪʃən ɒv ɪnˈtænʤəbl fɪkst ˈæsɛts/Hao mòn lũy kế tài sản cố định và thắt chặt vô hình
Current assets/’kʌrənt ‘æsets/Tài sản lưu cồn và đầu tư chi tiêu ngắn hạn
Current portion of long-term liabilitiesˈ/kʌrənt ˈpɔːʃən ɒv ˈlɒŋtɜːm ˌlaɪəˈbɪlɪtiz/Nợ nhiều năm hạn cho hạn trả
Construction in progress/kənˈstrʌkʃən ɪn ˈprəʊgrəs/Chi phí xuất bản cơ bản dở dang
Deferred expenses/dɪˈfɜːd ɪksˈpɛnsɪz/Chi phí tổn chờ kết chuyển
Deferred revenue/dɪˈfɜːd ˈrɛvɪnjuː/Người thiết lập trả chi phí trước
Finished goods/ˈfɪnɪʃt gʊdz/Thành phẩm tồn kho
Fixed assets/fɪkst ˈæsɛts/Tài sản nắm định
Long-term liabilities/ˈlɒŋtɜːm ˌlaɪəˈbɪlɪtiz/Nợ nhiều năm hạn
Leased fixed assets/liːst fɪkst ˈæsɛts/Tài sản cố định thuê tài chính
Long-term borrowings/ˈlɒŋtɜːm ˈbɒrəʊɪŋz/Vay nhiều năm hạn
Gross profit/grəʊs ˈprɒfɪt/Lợi nhuận tổng
Merchandise inventory/’mə:tʃəndaiz in’ventri/Hàng hoá tồn kho
Raw materials/rɔ: mə’tiəriəl/Nguyên liệu, vật liệu tồn kho
Reserve fund/ri’zə:v fʌnd/Quỹ dự trữ
Retained earnings/ri’tein ´ə:niη/Lợi nhuận chưa phân phối
Revenue deductions/’revinju: di’dʌkʃns/Các khoản sút trừ
Reconciliation/,rekəsili’eiʃn/Đối chiếu
Receivables from customer/rɪˈsiːvəblz frɒm ˈkʌstəmə/Phải thu của khách hàng
Stockholders’ equity/´stɔk¸houldə’ekwiti/Nguồn vốn kinh doanh
Liabilities/,laiə’biliti/Nợ cần trả
Income from financial activities/ˈɪnkʌm frɒm faɪˈnænʃəl ækˈtɪvɪtiz/Thu nhập hoạt động tài chính
Long-term financial assets/ˈlɒŋtɜːm faɪˈnænʃəl ˈæsɛts/Các khoản đầu tư chi tiêu tài chính dài hạn
Fixed asset costs/fɪkst ˈæsɛt kɒsts/Nguyên giá chỉ tài sản cố định và thắt chặt hữu hình
Intangible fixed assets/ɪnˈtænʤəbl fɪkst ˈæsɛts /Tài sản thắt chặt và cố định vô hình
Owners’ equity/ˈəʊnəz ˈɛkwɪti/Nguồn vốn chủ sở hữu
General và administrative expenses/ˈʤɛnərəl ænd ədˈmɪnɪstrətɪv ɪksˈpɛnsɪz/Chi phí làm chủ doanh nghiệp
Depreciation of fixed assets/di,pri:ʃi’eiʃn/, /fiks ’æsets/Hao mòn lũy kế tài sản cố định hữu hình
Intra-company payables/ˈɪntrə-ˈkʌmpəni ˈpeɪəblz/Phải trả các đơn vị nội bộ
Taxes and other payables khổng lồ the State budget/ˈtæksɪz ænd ˈʌðə ˈpeɪəblz tuː ðə steɪt ˈbʌʤɪt/Thuế và các khoản phải nộp bên nước
Total assets/ˈtəʊtl ˈæsɛts/Tổng cộng tài sản
Trade creditors/treɪd ˈkrɛdɪtəz/Phải trả cho tất cả những người bán
Tangible fixed assets/ˈtænʤəbl fɪkst ˈæsɛts/Tài sản cố định hữu hình
Advanced payments lớn suppliers/ədˈvɑːnst ˈpeɪmənts tuː səˈplaɪəz/Trả trước fan bán

Bài tập về report tài chính trong giờ đồng hồ Anh

Câu hỏiĐáp án
1, Accounting information is used by __________ to lớn help them to lớn make financial decisions.A. Creditors
B. Managers
C. Potential investors
D. All of the above
2, Business monetary transactions are summarized in ______________.A. Bank books
B. Financial statements
C. Computers
D. Cash registers
3, Regardless of the type of business or the amount of money involved ____________.A. Common procedures are used in handling financial information
B. Balance sheets are more important than income statements
C. All companies use identical accounting systems
D. No standardized accounting system is employed
4, Public accountants may earn the title of CPA by ____________.A. Fulfilling rigorous requirements
B. Paying a fee
C. Becoming governmental accountants
D. Obtaining a Bachelor of Arts degree in Accounting
5, Private & governmental accountants are paid on a _________ basis.A. Salary
B. Weekly
C. Fee
D. Monthly

Đáp án:

1. B2. B3. C4. A5. D

Thông qua nội dung bài viết trên, mong muốn rằng các bạn sẽ nắm được cấu trúc và tự vựng của report tài thiết yếu tiếng Anh. Từ đó, vận dụng kết quả hơn trong công việc thực tế.

Bên cạnh đó, để tự tin tiếp xúc khi đi làm việc cũng như nâng cao kỹ năng viết report tiếng Anh, chúng ta hãy rèn luyện thêm cùng ELSA Speak. Ứng dụng đã xây cất kho bài xích học nhiều chủng loại với 192 chủ thể khác nhau, dành riêng cho mọi ngành nghề, phòng ban, vị trí trong công ty.

*
*

Đặc biệt, ELSA Speak đã kết hợp cùng Đại học Oxford để cung ứng bài học thuộc chủ đề tài chính, góp bạn:

từ bỏ tin giao tiếp với cấp trên và đối tác về chủ thể tài bao gồm doanh nghiệp.
*
*

Ngoài ra, technology A.I. Sản phẩm hiếm từ English ELSA Speak giúp dìm diện giọng nói và chỉ ra rằng lỗi không nên phát âm của bạn. Sau đó, hướng dẫn chi tiết cách nhận âm, nhả hơi, đặt lưỡi đúng chuẩn phiên bản xứ. Chỉ cần luyện tập 10 phút mỗi ngày cùng ELSA Speak, bạn đã có thể cải thiện kỹ năng phân phát âm cho 90% sau 3 tháng.

Kiểm toán báo cáo tài thiết yếu (tiếng Anh: audit of Financial Statements) là một số loại kiểm toán nhằm mục tiêu kiểm tra và chứng thực về tính trung thực, phù hợp của các báo cáo tài chủ yếu được kiểm toán.

Kiểm toán report tài thiết yếu (Audit of Financial Stataments)


Khái niệm

Kiểm toán report tài bao gồm (BCTC) trong giờ Anh là Audit of Financial Statements.

Kiểm toán report tài chính (Audit of Financial Statements) là nhiều loại kiểm toán nhằm kiểm tra và xác thực về tính trung thực, hợp lí của các báo cáo tài chủ yếu được kiểm toán.

Nguồn tài liệu

BCTC được truy thuế kiểm toán thường là bảng phẳng phiu kế toán, report kết quả tởm doanh, báo cáo lưu chuyển khoản tệ và bản thuyết minh báo cáo tài chính của những đơn vị tổ chức kinh doanh.

Ngoài ra, những BCTC của các đơn vị khác như bảng cân đối kế toán, báo cáo quyết toán vốn, chi phí của các đơn vị hành chính, sự nghiệp, của những dự án đầu tư… cũng là những đối tượng người sử dụng thông tin của truy thuế kiểm toán BCTC. Tiêu chuẩn, chuẩn chỉnh mực mang đến việc nhận xét thông tin của lại kiểm toán này hay là các chuẩn chỉnh mực kế toán, các quy định pháp luật về kế toán và những phương tiện khác có liên quan.

Ở những nước gồm nền kinh tế tài chính thị trường, BCTC của các doanh nghiệp được nhiều người thân thương và nó cũng rất có thể được kiểm toán bởi nhiều tổ chức kiểm toán không giống nhau, đặc biệt là các tổ chức kiểm toán chuyên nghiệp.

*


Phân biệt với mô hình kiểm tra, thanh tra

Kiểm toán BCTC có tác dụng thu thập và review các bởi chứng để đưa ra lời xác thực về mực độ tin tưởng của BCTC do đơn vị chức năng được kiểm toán đã lập ra. Lời chứng thực này đó là ý kiến nhấn xét của kiểm toán viên rằng: BCTC đã có được lập phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán sẽ được gật đầu đồng ý hay không; các thông tin đã trình bày trong BCTC có tương xứng với các qui định luật pháp có liên quan; toàn cảnh những thông tin tài chính của đơn vị chức năng tại thời khắc báo cáo, xét trên các khía cạnh trọng yếu tốt không.

Ý kiến thừa nhận xét này sở hữu tính chứng thực cho BCTC, còn việc sử dụng ý kiến nhận xét này không mang tính chất bắt buộc. Kiểm toán BCTC bởi doanh nghiệp kiểm toán tiến hành là một vận động dựa trên cơ sở thỏa thuận giưa doanh nghiệp kiểm toán với khách hàng hàng.

Mục đích hầu hết của kiểm toán BCTC là khám nghiệm và chứng thực về cường độ trung thực và phù hợp của BCTC được kiểm toán. Đối tượng kiểm toán là BCTC của đơn vị chức năng được truy thuế kiểm toán lập ra. Công ty thể truy thuế kiểm toán là truy thuế kiểm toán viên (có thể là kiểm toán viên độc lập; kiểm toán viên nhà nước; hay truy thuế kiểm toán viên nội bộ). Cách thức thực hiện cuộc kiểm toán phải tuân theo qui trình kiểm toán BCTC và sử dụng các phương pháp, thủ tục, kĩ thuật kiểm toán.

Kiểm tra kế toán lại là chuyển động theo yêu ước hoặc theo vẻ ngoài của cơ quan có thẩm quyền (cơ quan chủ quản, kế toán đơn vị chức năng cấp trên, kế toán tài chính trưởng của đơn vị,…). Nội dung hoạt động kiểm tra kế toán hầu hết là kiểm tra đối với việc tổ chức thực hiện công tác kiểm toán tại đối chọi vị, bao hàm tổ chức cỗ máy kế toán, vận dụng và vận dụng các chính sách kế toán (chứng từ kế toán, thông tin tài khoản kế toán, sổ kế toán, report kế toán).

Việc bình chọn kế toán cũng nối sát với nhận xét về trình độ chuyên môn của kế toán viên, bài toán chấp hành các cơ chế kế toán đối kháng vị; thông thường công dụng kiểm tra kế toán tài chính cũng đính thêm với bài toán xử lí tiếp theo sau đối với máy bộ kế toán của đơn vị chức năng (khen thưởng, rút khiếp nghiệm, bồi dưỡng nghiệp vụ,…). Ở những đơn vị chức năng quản lí bao gồm nề nếp công việc kiểm tra kế toán thường xuyên được thực hiên một cách đều đặn liên tiếp hàng năm.

Thanh tra tài chính thực hiện việc thanh tra (kiểm tra) đối với các đơn vị chức năng trong việc chấp hành các qui chế tài thiết yếu (trong huy động, cai quản lí, phân phối thực hiện vốn); trong việc chấp hành dự toán ngân sách;… Ở Việt Nam, công việc thanh tra tài chính do cơ quan siêng môn ở trong nhà nước đảm nhận (thuộc bộ Tài chính, Sở Tài chính). Kết quả của thanh tra tài thiết yếu còn bao gồm cả ý kiến đề nghị để cấp gồm thẩm quyền ra đưa ra quyết định xử lí đam mê hợp.

Thanh tra công ty nước (ở Việt Nam bây giờ là Thanh tra bao gồm phủ) hầu hết thanh tra việc tuân thủ quy định và các chính sách của bên nước về số đông lĩnh vực. Ở Việt Nam, chuyển động thanh tra này vì chưng một cơ quan chuyên môn ở trong phòng nước đảm nhận, chính là cơ quan Thanh tra thiết yếu phủ. Kết quả của hoạt động thanh tra bên nước thường đi liền với cập nhật hoặc khuyến nghị để cơ sở Nhà nước có quyết định xử lí đối với đơn vị bị thanh tra.

Các vận động kiểm tra kế toán, thanh tra tài bao gồm và thanh tra công ty nước dựa vào cơ sở những qui định lao lý và các qui chế của cấp gồm thẩm quyền; vị đó mang tính chất bắt buộc đối với đơn vị được (bị) kiểm tra, thanh tra.

Hoạt cồn kiểm toán BCTC chỉ vào trường phù hợp do tổ chức kiểm toán nội cỗ và tổ chức triển khai kiểm toán nhà nước triển khai mới có đặc điểm bắt buộc so với đơn vị được (bị) kiểm toán và tác dụng kiểm toán cũng thường gắn với việc xử lí của cấp bao gồm thẩm quyền.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình lý thuyết kiểm toán, công ty biên: TS. Nguyễn Viết Lợi, Ths. Đậu Ngọc Châu, năm 2013, NXB Tài chính)