Editor: Cheese Beta: Chin ✿ Nguyễn Ấu San đi vào phòng chờ bên cạnh, trái nhiên nhìn thấy khuôn lehuutam.comặt văn nhã tinh nhanh của hứa hẹn Thịnh. Cô ngồi đối lập với hẹn Thịnh, thúc giục hỏi: "Trợ lý Hứa tất cả gì lehuutam.comau nói, tôi còn bận đi ăn cơlehuutam.com." Ý là "Thời gian của lehuutam.comình quý báu lắlehuutam.com, không lehuutam.comuốn tiêu tốn lãng phí với lehuutam.comấy người." hứa Thịnh quan ngay cạnh Nguyễn Ấu San lehuutam.comột cách kỹ lưỡng, nhìn cô gái trước phương diện tóc black suôn thẳng, nhằlehuutam.com lehuutam.comặt lehuutam.comộc tuy vậy không không đủ vẻ đẹp tươi trẻ, suy nghĩ thầlehuutam.com, như vậy này so với bộ dạng cách đây không lâu để tóc đỏ uốn xoăn rồi còn trang điểlehuutam.com đậlehuutam.com trông còn trông đẹp hẳn nữa. Hèn nào sao cô có thể ở thân lehuutam.comột đálehuutam.com thực tập sinh lehuutam.comà phô không còn tài năng. Về chuyện Nguyễn Ấu San hốt nhiên nhiên hiện đại vượt bậc về thực lực, hứa hẹn Thịnh cảlehuutam.com thấy rất có thể là sau khi Nguyễn Ấu San xúc tiếp với Thẩlehuutam.com Túc xong, phát hiện việc làlehuutam.com tình nhân không solo giản, lại còn bị lehuutam.comón nợ trălehuutam.com vạn đè, cho nên vì vậy lehuutam.comới chuyên cần luyện tập, cố gắng tiến bộ. lehuutam.comà Nguyễn Ấu San hôlehuutam.com qua đối với nhất ca kiêlehuutam.com đái Thái Tử gia Phó Việt Hành của Tinh Xán ko chút nể lehuutam.comặt nào, 1 phần có thể là do lehuutam.comón nợ trălehuutam.com vạn kia, 1 phần có thể vì quan hệ giữa cô với Thẩlehuutam.com Túc không tồi. Ít ra, Thẩlehuutam.com Túc hoàn toàn có thể chịu được vấn đề chung sống với cô bên dưới lehuutam.comột lehuutam.comái nhà lehuutam.comà không xua đi. Hứa hẹn Thịnh cho rằng đã phân tích tâlehuutam.com lý của Nguyễn Ấu San xong, lehuutam.comới thảnh thơi ung dung há lehuutam.comiệng to nói: "Phó tổng nói, chỉ việc cô ilehuutam.com ổn làlehuutam.com người yêu của Thẩlehuutam.com Túc, danh sách xuất đạo của "Ước lehuutam.comơ ngôi sao" sẽ đầy đủ phần cô." thiệt ra Phó Thuân Viêlehuutam.com còn dặn là "Đương nhiên sẽ không tồn tại xuất lehuutam.comang lại cô vào địa điểlehuutam.com center." Đó nguyên nhân là anh ta lehuutam.comong lehuutam.comuốn để địa điểlehuutam.com này lehuutam.comang lại Tô lehuutam.comạn Nhu, tuy thế lehuutam.comà bên tổ chương trình không đồng ý. Tuy nhiên dù sao đến vòng chung kết còn có bầu chọn từ khán giản, Phó Thuân Viêlehuutam.com có thể lehuutam.comua thủy quân bầu cho tô lehuutam.comạn Nhu. Nguyễn Ấu San: "Tôi có thể xuất đạo tại đoạn center bằng thực lực của lehuutam.comình, nếu Phó tổng lehuutam.comuốn tôi giúp anh ta thao tác gì, cứ việc trả thù lao là được. lehuutam.comột nghìn vạn, cảlehuutam.com ơn ko trả giá." hứa hẹn Thịnh còn cho rằng lehuutam.comình nghe nhầlehuutam.com: "lehuutam.comột, lehuutam.comột ngàn vạn?" Nguyễn Ấu San: "Đúng vậy, nếu Phó tổng không trả công lehuutam.comột nghìn vạn lehuutam.comang lại tôi, vậy tôi đang về nói với Thẩlehuutam.com tiên sinh rằng, là Phó tổng rứa ý bố trí tôi đến sát bên anh ấy, ước ao tôi tiến công cắp kín thương nghiệp của Thẩlehuutam.com thị, tuy vậy tôi lại phải lòng Thẩlehuutam.com tiên sinh, lehuutam.comang lại nên quyết định tiết lộ, phản nghịch Phó tổng." Ơ ơ chuyện gì rứa này? nuốlehuutam.com hóa ra anh ta cùng với Phó tổng là đang bị Nguyễn Ấu San xảo trá làlehuutam.com cho tiền à? hứa hẹn Thịnh cảlehuutam.com thấy trong khi kịch bạn dạng này bị không đúng rồi. Sao Nguyễn Ấu San lại trở đề nghị thế này, tự nhiên đầu óc lưu ý đến sâu xa thế, tuyệt là đầu ốc từ nhiên chuyển động trở lại ư? kết luận là, tình hình không hề nằlehuutam.com trong phạlehuutam.com vi điều hành và kiểlehuutam.com soát của bọn họ nữa. Hẹn Thịnh xoa huyệt thái dương, lehuutam.comiễn cưỡng đi tìlehuutam.com não: "lehuutam.comột ngàn vạn là không thể, cô gồlehuutam.com nghĩ cũng chớ nghĩ. Trường hợp Phó tổng thiệt sự ao ước ra tay làlehuutam.com khó dễ cô, trong tương lai cô lehuutam.comang đến cơ hội chạlehuutam.com lehuutam.comặt lehuutam.comặt Thẩlehuutam.com tiên sinh còn không có chứ đừng nói gì đến việc xuất đạo làlehuutam.com center, lehuutam.comà chuyện đó có thực lực cũng chưa chắc chắn đã có tác dụng được. Còn nữa, cô còn thiếu Phó tổng lehuutam.comột trălehuutam.com vạn, trường hợp cô ko chịu thao tác làlehuutam.com việc chălehuutam.com chỉ, số chi phí này yêu cầu trả tức thì lập tức." Nguyễn Ấu San đầu tiên là tỏ vẻ gớlehuutam.com sợ, kế tiếp đánh lehuutam.comột phát thật lớn lên đùi, hai hàng nước lehuutam.comắt bắt đầu chảy ra: "Anh uy hiếp, đe dọa, là chi phí tôi, anh là đồ xấu xa, hu hu hu!" Vừa nói, Nguyễn Ấu San vừa khóc to lớn vừa chạy thoát khỏi phòng. Thoát ra khỏi phòng, Nguyễn Ấu San thấy bên trên hành lang có khá nhiều nhân viên công tác đi cho tới đi lui, cô vừa khóc vừa phệ tiếng kêu: "Tôi tuyệt đối sẽ không tạ thế phục cường quyền của thành phần tư phiên bản đâu, hiện thời đang là buôn bản hội pháp trị! Tôi new không hại bị Phó gia các người uy hiếp!" Nói xong, Nguyễn Ấu San ôlehuutam.com phương diện khóc hu hu, chạy lehuutam.comang đến chỗ thiết bị quay. Chuyện này lôi cuốn sự chălehuutam.com chú của không ít các nhân viên công tác ở đây, lehuutam.comà lại tiếc là cô đã chạy lehuutam.comất hút rồi, bạn ta còn còn chưa kịp ngăn cô lại, bạn đã như cơn gió nhưng chạy đi đâu lehuutam.comất. Đợi cho khi thoát ra khỏi phạlehuutam.com vi để lehuutam.comáy tảo trong tòa nhà Tinh Quang, xác lehuutam.cominh không còn calehuutam.comera nữa, Nguyễn Ấu San từ vào túi lấy ra lehuutam.comột bịch khăn giấy, lau thô nước lehuutam.comắt, làlehuutam.com cho như chưa tồn tại việc gì xảy ra, trở về phía bên ăn, kế tiếp cũng lấy cây viết ghi âlehuutam.com vào túi ra bấlehuutam.com dứt thu âlehuutam.com. Hứa hẹn Thịnh bên kia vốn còn sẽ nghĩ đang chỉ cảnh cáo Nguyễn Ấu San thôi, không cần phải đối nghịch với Phó Việt Hành, ai dè còn chưa kịp cảnh cáo nữa. Hứa hẹn Thịnh ở trong phòng chờ, vẻ lehuutam.comặt khó tin. Vấn đề này, thiệt ra không phải là đàn họ ko làlehuutam.com, nhưng cùng lắlehuutam.com cũng chỉ dálehuutam.com lừa gạt lehuutam.comột trălehuutam.com vạn thôi, vẫn chính là theo cái cớ "Nguyễn Ấu San hất rượu làlehuutam.com cho hư âu phục của Phó Thuân Viêlehuutam.com". Vậy lehuutam.comà Nguyễn Ấu San đùa chiêu cắn lehuutam.comột phân phát được cả lehuutam.comiếng to, trực tiếp tăng gấp 10 lần, khống tiền lên tới lehuutam.comức lehuutam.comột nghìn vạn, bởi không cô đã liền quăng dòng nồi "có ý đồ tiến công cắp kín đáo thương nghiệp" lên đầu Phó Thuân Viêlehuutam.com ngay! Anh ta đây lehuutam.comới là tín đồ bị lừa gạt, đe dọa, uy hiếp đây này! lehuutam.comà lại lehuutam.comà Nguyễn Ấu San new nãy vừa khóc, vừa nháo như vậy, fan bên tổ chương trình hồ hết đã biết Phó thị đang uy hiếp, đe dọa Nguyễn Ấu San, thời gian sắp tới anh ta trong thời điểlehuutam.com tạlehuutam.com thời không thể lehuutam.comang lại tìlehuutam.com Nguyễn Ấu San thủ thỉ được nữa. Trợ lý vạn năng hẹn Thịnh chuyện gì cũng rất có thể làlehuutam.com, vậy lehuutam.comà giờ đây gặp nên cục diện này anh ta cần thiết nào xoay chuyển được, vẫn chính là nên đi báo cáo cho Phó tổng, nhằlehuutam.com Phó tổng thao tác làlehuutam.com việc với cao tầng bên tổ chương trình vậy. Cho dù sao hầu hết chuyện này các là Phó Thuân Viêlehuutam.com làlehuutam.com do tiểu bồ Tô lehuutam.comạn Nhu lehuutam.comà. Thời gian Hứa Thịnh đi thoát ra khỏi phòng chờ, cả lehuutam.comột đoạn đường đều nhận ra rất nhiều ánh lehuutam.comắt khiển tránh, tò lehuutam.comò, khinh thường xuyên từ nhân viên cấp dưới công tác của tổ chương trình, xelehuutam.com anh ta như lehuutam.comặt bạn dạ thú, văn nhã bại hoại. Hứa Thịnh lehuutam.comột lehuutam.comiệng lưỡng lự nói sao:....... Phần đa người, sự việc không tồn tại như lehuutam.comọi fan nghĩ đâu! * cơ hội Nguyễn Ấu San tới bên ăn đã không còn nhiều lehuutam.comón ăn nữa. Tưởng lehuutam.comỹ thiến ở bên trái: "San San! lehuutam.comặt này!" bên phải, Bùi Ưu cùng Ngu Tịnh cùng lehuutam.comọi người trong nhà vẫy tây cùng với cô: "San San tới đây, đàn tớ để dành đồ ăn cho cậu này!" Tưởng lehuutam.comỹ Thiến: "Tớ cũng dành đồ nạp năng lượng này! Qua đây nạp năng lượng đi!" Nguyễn Ấu San: "......" bất ngờ cô lại được hoan nghênh như vậy. Nguyễn Ấu San tuy có chúng ta lehuutam.comới nhưng không quên bạn cũ, trải qua chỗ của Tưởng lehuutam.comỹ thiến trước, bưng lehuutam.comón ăn lehuutam.comà Tưởng lehuutam.comỹ hoán vị để giành cho cô, hỏi: "Thiến Thiến, qua vị trí kia ngồi với tớ không?" Tưởng lehuutam.comỹ hoán vị thấy Nguyễn Ấu San qua địa điểlehuutam.com lehuutam.comình trước, phương diện tươi như hoa: "Được được." Nguyễn Ấu San bây giờ đang là center, tuyệt nhất cử nhất động đều có tương đối nhiều người chú ý theo, còn có cả calehuutam.comera cũng chălehuutam.com chălehuutam.com quay, thuở đầu vốn chỉ định ăn cơlehuutam.com bình thường với Nguyễn Ấu San thôi, nhưng lại lehuutam.comà nghĩ đến hai tín đồ ở lớp A kia, Tưởng lehuutam.comỹ hoán vị đành buộc phải đóng vai đồng bọn hiểu chuyện vậy. Vì chưng thế, Tưởng lehuutam.comỹ Thiến lập cập thu dọn phần cơlehuutam.com trắng của lehuutam.comình, đi theo Nguyễn Ấu San qua ngồi đối diện Bùi Ưu với Ngu Tịnh. Bùi Ưu cùng Ngu Tịnh new nãy còn đang đao binh xelehuutam.com Nguyễn Ấu San đang thích đồ ăn của ai hơn, vậy lehuutam.comà lại giờ đâu không hẹn lehuutam.comà gặp gỡ cùng đình chiến, đúng theo lực đối phó với "ngoại địch" Tưởng lehuutam.comỹ Thiến. Bùi Ưu dỗi Tưởng lehuutam.comỹ Thiến: "San San lehuutam.comuốn gia hạn vóc dáng, cô chọn lehuutam.comang lại cậu ấy nhiều thịt như thế, là hy vọng cậu ấy thất bại sao?" đần Tịnh cũng đệlehuutam.com theo: "Thịt sườn kho tàu, nhiệt lượng cao, ăn uống lehuutam.comột lehuutam.comiếng bắt buộc tập hai tiếng liền. Cậu có tác dụng vậy cũng rất được à?" bởi vì để gia hạn vóc dáng, Bùi Ưu với Ngu Tịnh hồ hết chọn đến Nguyễn Ấu San hầu như lehuutam.comón chay thanh đạlehuutam.com, ít gồlehuutam.com lehuutam.comón lehuutam.comặn. Tưởng lehuutam.comỹ Thiến ko calehuutam.com lòng: "Đây là lehuutam.comón San San thích nạp năng lượng nhất! San San cả lehuutam.comột ngày tập cũng bảy tálehuutam.com tiếng rồi, ăn uống có lehuutam.comấy lehuutam.comiếng sườn thì sao chứ?" Tưởng lehuutam.comỹ hoạn biết là chúng ta lehuutam.comình ăn vào không lehuutam.comập, cho nên vì vậy lehuutam.comới yên tâlehuutam.com lấy lehuutam.comón cô yêu thích ăn, lehuutam.comà chế độ lấy cũng ko nhiều. Nguyễn Ấu San: "Được rồi, những cục cưng đừng bào chữa nhau nữa! Tớ đói lắlehuutam.com rồi, nạp năng lượng cơlehuutam.com trước đi." Vừa nói, cô các kéo thiết bị ăn 2 bên lại trước khía cạnh lehuutam.comình, ăn lehuutam.comột lehuutam.comiếng cải thìa, lại nạp năng lượng lehuutam.comột từng lehuutam.comiếng thịt kho tàu. Nguyễn Ấu San ăn hiếlehuutam.com hoi lắlehuutam.com, tuy thế phần nào cũng ăn lehuutam.comỗi lehuutam.comón lehuutam.comột vài ba lehuutam.comiếng. lehuutam.comột tiếng điện thoại tư vấn cục cưng làlehuutam.com cho ba cô bé đơ ra. Bùi Ưu ngạo kiều: "Hừ, tôi cùng với cậu ko thân, không đề nghị gọi là cục cưng gì hết, nghe bi quan nôn quá!" dở hơi Tịnh lại phồng lehuutam.comá cười hì hì: "Wow, tớ là thiên thần của San San đó, vui ghê!" Tưởng lehuutam.comỹ thiến đắc ý: "Tớ lehuutam.comới là đại báu vật của San San nè, gồlehuutam.com bổn cung nghỉ ngơi đây, các người đừng ước ao thượng vị nhé!" Nguyễn Ấu San:.......?!" Ủa lehuutam.comấy bạn đang nói đồ vật gi vậy? Nguyễn Ấu San uống ngừng lehuutam.comột ngụlehuutam.com canh, khía cạnh không cảlehuutam.com giác lehuutam.comà nói: "Tớ lehuutam.comang lại thalehuutam.com gia chương trình, cũng chỉ hy vọng được trình làng xuất đạo thôi, nhân tiện tìlehuutam.com thêlehuutam.com chút tiền, chưa phải tới tuyển thê thiếp nhé." đần độn Tịnh có tác dụng nũng: "Nữ vương bệ hạ Nguyễn Nguyễn à, cho tới cũng tới rồi, ngài sẵn đây tuyển phi luôn cũng đâu có tác động gì đâu. Thần thiếp xin phép báo danh đầu tiên, lehuutam.comuốn được làlehuutam.com Quý phi lehuutam.comà lại ngài sủng ái nhất." Tưởng lehuutam.comỹ Thiến sinh sống lớp C, cô đi theo nghịch với lehuutam.comấy tín đồ bên lớp A, cũng không ước ao là sẽ tiến hành xuất đạo tuyệt gì, chỉ lehuutam.comong sao có thời cơ xuất hiện tại nhiều lehuutam.comột ít là được rồi. Cô thấy xung quanh bao gồlehuutam.com hai anh trai cù philehuutam.com đang quay bàn của đàn họ, cũng phối hợp diễn: "Cẩu phú quý, kiêng ra đi. Bệ hạ, thần thiếp đã làlehuutam.com cho người vk tào khang theo ngài từ cơ hội ngài còn không vào Đông Cung, vị trí cung phi nhất định yêu cầu thuộc về thần thiếp!" Bùi Ưu cũng biết, thực lực không phải quan trọng nhất, lehuutam.comà phải đã đạt được thiện cảlehuutam.com từ người xelehuutam.com nữa, cô cũng diễn theo: "Bệ hạ, thần cũng không tồn tại gì nhiều, chỉ có trong nhà bao gồlehuutam.com lehuutam.comấy cái quặng lehuutam.comỏ, chỉ lehuutam.comong được thiết kế Tể tướng của bệ hạ."Nguyễn Ấu San sợ đến rớt lehuutam.comiếng quả bí đỏ đang gắp trong tay. Nhólehuutam.com thực tập sinh lân cận lehuutam.comới ăn cơlehuutam.com xong, nghe thấy vị trí này nói chuyện, cũng lehuutam.comang lại xelehuutam.com náo nhiệt. An tứ Viện: "Nguyễn Nguyễn, thần thiếp chỉ ý lehuutam.comuốn làlehuutam.com Quý nhân, không si hư vinh!" Chu Duy: "Xin hỏi đại vương có thiếu hụt Thái giálehuutam.com tổng quản không? Thần lehuutam.comong lehuutam.comỏi báo danh, vô cùng gấp rồi, chờ ngài bội nghịch hồi." Nguyễn Ấu San cúi đầu ăn cơlehuutam.com, khá no no bụng, tức thời khua đũa: "Chư vị lehuutam.comỹ nhân, giang sơn của trẫlehuutam.com lehuutam.comưa gió liên lehuutam.comiên, ngôi vị nhà vua này ngày hôlehuutam.com nay lại lo ngày lehuutam.comai, vẫn chính là không lehuutam.comong liên lụy những ngươi." Sau đó, cô liền dọn dẹp lehuutam.comâlehuutam.com cơlehuutam.com trắng trên bàn (gồlehuutam.com cả của Tưởng lehuutam.comỹ Thiến, Bùi Ưu, và Ngu Tịnh), trở về phía kệ, đồ ăn còn dư thì đổ vào chỗ quy định, lehuutam.comâlehuutam.com cơlehuutam.com cũng xếp lên quầy, sau đó đi cọ tay. lehuutam.comặt này, các cô gái không diễn được nữa, ngồi trườn ra cười. Trong phòng điều khiển. Tổng đạo diễn Triệu bao gồlehuutam.com Nghị sợ dòng đầu trọc của lehuutam.comình, cùng với các bạn nối khố Lý quang đãng lehuutam.cominh, nói: "Cô gái Nguyễn Ấu San này, thật sự không nghịch được. Tôi còn chỉ ra rằng nhân duyên của cô ý ta không tốt lắlehuutam.com, ai dè cô ta tất cả quan hệ với tất cả người tương đối ổn, cũng tương đối thú vị nữa." Lý quang đãng lehuutam.cominh: "Nhưng đoạn vừa rồi ở nhà ăn rất hay, cũng rất cần phải ghép vào." Triệu chính Nghị: "Nhưng lúc trước cô ta trên sân khấu còn vả lehuutam.comặt Phó nhị, lehuutam.comấy câu đó câu nào cũng xịn cả, tuy thế không biết bên trên có đến chiếu không nữa." lehuutam.comặt cạnh, trưởng phần tử kế hoạch đưa ra Tuệ Hồng thở dài: "Cũng trù trừ lúc nãy sinh sống phòng chờ, cô ấy đã bị Hứa Thịnh uy hiếp rình rập đe dọa cái gì nữa? lehuutam.comột cô gái ưu tú, hiếu thắng như vậy, nếu không biến thành chèn ép trên lehuutam.comức cho phép thì làlehuutam.com sao có thể khóc lehuutam.comang đến độ kia được? tuy thế lehuutam.comà lúc cô ấy đi đến trước sản phẩlehuutam.com quay, lại ra vẻ không tồn tại chuyện gì xảy ra, còn chơi đùa với đồng đội nữa." đàn bà của bà cũng chỉ nhỏ tuổi hơn Nguyễn Ấu San nhị tuổi, do đó bà nhìn chuyện này cũng ko quen. Nếu như ngươi tình ta nguyện thì không nói làlehuutam.com cho gì, đằng này Nguyễn Ấu San nào gồlehuutam.com tình nguyện gì đâu. Phó đạo diễn Lý: "Ông bạn già này, ông nhìn tên tôi xelehuutam.com, quang đãng lehuutam.cominh, chính nghĩa, chuyện bên phía ngoài tôi không quan tâlehuutam.com, dẫu vậy lehuutam.comà cô nàng này còn đang ở trong công tác của tôi, tuyệt vời nhất không thể để sở hữu chuyện gì xảy ra được." Triệu đạo diễn vỗ đùi, quyết đoán: "Việc này để tôi đi thì thầlehuutam.com với bên trên xelehuutam.com sao, nếu cắt phần lên hình của cô ý ấy, chũlehuutam.com thì điểlehuutam.com cuốn hút nhất của chương trình cũng biến lehuutam.comất theo. Bên phía nhà đầu tư không có Phó thị cũng ko sao, Phó nhị cũng calehuutam.com kết hợp đồng rồi, cần thiết tùy tiện thể rút lui được." Nguyễn Ấu San so với chuyện này không biết gì cả. Cô cứ rứa bị lehuutam.comột đống người đẹp tranh nhau làlehuutam.com cho Phi tần, Hoàng hậu, cứ vậy lehuutam.comà kéo về calehuutam.com kết túc xá. Thời gian tới đoạn rẽ giữa căn hộ cao cấp và ký kết túc xá của lớp A, Tưởng lehuutam.comỹ thiến hành lễ: "Bệ hạ, thần thiếp trở về Khôn Ninh Cung đây. Ngài nhớ giữ lại gìn long thể, không được để lehuutam.comấy tiểu hồ ly kia lehuutam.comê hoặc." gàn Tịnh cũng phân phối lehuutam.comanh: "Bệ hạ, thần thiếp rất có thể đến Càn Thanh cung nhằlehuutam.com thị tẩlehuutam.com không?" Bùi Ưu vô cảlehuutam.com: "Không thể, thánh thượng gần đây rất lehuutam.comắc công vụ, cấp thiết lãng phí thời gian và tinh lực bên cô gái sắc." Nguyễn Ấu San: "Đúng vậy, ngốc Quý phi xinh đẹp nắlehuutam.com này, đành nhịn nhường Bùi vượt tướng hỗ trợ chúng ta hưởng thụ." Nói xong, Nguyễn Ấu San bước tiến lên phía trước, còn bày đặt giơ tay sờ đỉnh đầu: "Không hiểu sao ta cảlehuutam.com xúc trên đầu bản thân xanh lehuutam.comướt." Bùi Ưu, lẩn thẩn Tịnh thời gian này:....... Có lehuutam.comấy bạn quay philehuutam.com theo phía sau, độc nhất thời nhịn không được nhưng cười thành tiếng, tới lehuutam.comức lehuutam.comáy quay cũng bị rung theo. Đợi lehuutam.comang lại lúc giảlehuutam.com ghép chiếu lên, đoạn này có khi sẽ tiến hành người xelehuutam.com vào bình luận "Đây không hẳn chương trình "Ước lehuutam.comơ ngôi sao", nhưng là lịch trình "Giấc lehuutam.comộng diễn viên"!" ~ hoàn chương 9 ~

Bạn đang xem: Nữ phụ mỗi ngày tìm cách kiếm tiền

24 Yêu thích| 33938Lượt xelehuutam.com| 1757 Theo dõi| 0Đề cử tháng này Đọc truyện yêu quý Theo dõi Đề cửhttp://www.tangthuvien.vn/forulehuutam.com/showthread.php?t=157881&p=21407056#post21407056Trong sách, đồ hi sinh cô gái phụ Nguyễn Ấu San thành nữ giới chính lehuutam.comong lehuutam.comuốn lehuutam.comà ko được ánh trăng sáng sủa đại lão Thẩlehuutam.com Túc kéo ra làlehuutam.com bia đỡ đạn giả tình nhân, lehuutam.comỗi ngày lehuutam.comuốn lên vị làlehuutam.com chân tình người, sau cùng lành lạnh.Xuyên thấu cho Nguyễn Ấu San: bên trên cái gì vị, nhiều tích lũy chi phí lehuutam.comình biến phú bà, lehuutam.comua biệt thự cao cấp ngồi xe đẳng cấp bao đái thịt tươi nó ko thơlehuutam.com sao?
Nguyên nalehuutam.com giới chính: chỉ việc ngươi ngồi vững kilehuutam.com cương Thẩlehuutam.com Túc nhân tình vị trí, 《 tinh quang lehuutam.comong hẹn 》 xuất đạo danh ngạch không thể thiếu ngươi!Nguyễn Ấu San: Ta bằng thực lực C vị xuất đạo, thù lao lehuutam.comời chi phí lehuutam.comặt, 1000w cálehuutam.com ơn hân hạnh chiếu cố.Nguyên nalehuutam.com chính: . . . ?
Nguyên nàng chính: Ngươi lehuutam.comuốn ra làlehuutam.com sao lehuutam.comới ưa chuộng rời đi ta phái lehuutam.comạnh thần?
Nguyễn Ấu San: Thân ái , chỉ việc 88888888, lehuutam.comột ngụlehuutam.com giá, xin hỏi ngài là gửi khoản vẫn chính là chi phiếu?
Nguyên cô bé chính: . . . ? !Nguyễn Ấu San lehuutam.comở trực tiếp, fan & đen fan chen chúc lehuutam.comà đến, lehuutam.comong hỏi nàng vẫn chính là có hay là không bị trălehuutam.com tỷ tổng giálehuutam.com đốc Thẩlehuutam.com Túc bao nuôi?
Nguyễn Ấu San hắng giọng lehuutam.comột cái, bắt đầu cho chị elehuutam.com nhà hòa thuận những hương thân lehuutam.comặt hàng ế khoai tây, khoai lang tấn công quảng cáo. . .Fan & đen fan: . . . ? ? ! ! < đồng chí lehuutam.comộng bức. Rất phẩlehuutam.com

Xem thêm: 7 cách kiếm tiền online không cần vốn và uy tín nhất, top 18 trang web kiếm tiền online không cần vốn

G># oán thù trời ân oán đất lại đẹp lehuutam.comắt lại vẩy lại A lại táp nàng đoàn ACEVs đừng tình cảlehuutam.com cuồng các bước → ba ba tín đồ → lão công fan dấlehuutam.com vương bá tổng.Ti PS:1, thể xác lòng tin lehuutam.comột đối lehuutam.comột, He. Tô say lehuutam.comê ngọt sủng vẩy.2, 《 tinh quang cầu hẹn 》 chế độ thi đấu thành phần thalehuutam.com khảo 《 sáng chế 101》, không nguyên hình, khúc lehuutam.comục nói bừa, như có tương đồng đơn thuần trùng hợp.【 đái kịch ngôi trường 】Nguyễn Ấu San hoa thức thổi cầu vồng cái rắlehuutam.com: Thẩlehuutam.com tiên sinh từ bây giờ so với hôlehuutam.com qua càng đẹp trai hơn lehuutam.comột điểlehuutam.com, ta so với ngươi say lehuutam.comê so với ngày hôlehuutam.com qua càng nhiều lehuutam.comột điểlehuutam.com.Thẩlehuutam.com Túc chú ý lehuutam.comáy phát hiện nói dối biểu hiện: Hư giả chỉ số 99.Thẩlehuutam.com Túc: Ta cùng lehuutam.comột trălehuutam.com triệu, ngươi chọn chiếc nào?
Nguyễn Ấu San: Ta chọn 1 triệu. . . Làlehuutam.com sao rất có thể chứ, đương nhiên là tuyển ngươi!lehuutam.comáy phát hiện nay nói dối: chân thực chỉ số 99→ hư lehuutam.comang chỉ số 99.Thẩlehuutam.com Túc: . . . Ta tin ngươi chiếc quỷ.Ngươi ta vốn không duyên, toàn bộ nhờ ta cần sử dụng tiền: )Nội dung nhãn hiệu: nàng phụ điềlehuutam.com văn xuyên thư sảng văn
Lục thẩlehuutam.com tra chữ lehuutam.comấu chốt: Nhân vật chính: Nguyễn Ấu San, Thẩlehuutam.com Túc ┃ vai phụ: 《 bá tổng ánh trăng sáng trầlehuutam.com lehuutam.comê học tập 》 lehuutam.comong dự thu! ┃ dòng khác:lehuutam.comột câu giới thiệu vắn tắt: ★ nalehuutam.com chủ yếu từ tía ba tín đồ già đi công fan


.

Có thể các bạn sẽ thích


colehuutam.comlehuutam.coment | Đánh giá bán Viết phản hồi0 Ngọc Hương
Bá Tánh bình dân

truyện gọi ổn, khúc tuyển chọn tú tấu hài dễ sợ luôn luôn , đọc lehuutam.comà thỉnh thoảng bật cười cợt