Code Play Together luôn luôn được update từ nhà tạo ra game và dành tặng cho người chơi một loạt tiền sao, kim cương, số đông vật phẩm giá bán trị, những loại vé, xiêm y và nhiều hơn thế nữa.

Bạn đang xem: Code tiền sao play together

Quantrimang.com sẽ thường xuyên cập nhật thêm code game để chúng ta đổi code, hãy thường xuyên cập nhật code bắt đầu và đổi code ra những phần thưởng nhé.


Code Play Together tiên tiến nhất hiện tại

Dưới đây là list code Play Together tiên tiến nhất hiện tại, chúng ta hoàn toàn hoàn toàn có thể đổi code đem thưởng và áp dụng cho hầu như tính năng cá thể hoặc mua các vật phẩm mà chúng ta muốn.

Code gamePhần thưởng khi đổi codePhần thưởng khi đổi code
HELLOSPRINGNhập code này nhằm đổi đem phần thưởng bao hàm tiền sao, kim cương, những loại vé, trang phục, những món đồ giành riêng cho thú, nội thất...Còn trong thời gian sử dụng (Mới nhất)
DRAGONYEARNhập code này để đổi rước phần thưởng bao gồm tiền sao, kim cương, những loại vé, trang phục, những món đồ dành cho thú, nội thất...Còn trong thời hạn sử dụng (Mới nhất)
2024NAMMOIVUIVENhập code này nhằm đổi đem phần thưởng bao gồm tiền sao, kim cương, những loại vé, trang phục, những món đồ giành riêng cho thú, nội thất...Còn trong thời gian sử dụng (Mới nhất)
2024NEWYEARNhập code này để đổi mang phần thưởng bao gồm tiền sao, kim cương, những loại vé, trang phục, các món đồ giành cho thú, nội thất...Còn trong thời hạn sử dụng (Mới nhất)
THANKSFORNhập code này để đổi lấy phần thưởng bao gồm tiền sao, kim cương, những loại vé, trang phục, những món đồ giành riêng cho thú, nội thất...Còn trong thời hạn sử dụng
GAMEVERSE2024Nhập code này nhằm đổi lấy phần thưởng bao hàm tiền sao, kim cương, các loại vé, trang phục, các món đồ giành cho thú, nội thất...Còn trong thời gian sử dụng
XOXO2024Nhập code này để đổi mang phần thưởng bao gồm tiền sao, kim cương, những loại vé, trang phục, các món đồ dành riêng cho thú, nội thất...Còn trong thời hạn sử dụng
EVENMOREFIXESNhập code này nhằm đổi mang phần thưởng bao gồm tiền sao, kim cương, những loại vé, trang phục, các món đồ dành riêng cho thú, nội thất...Còn trong thời gian sử dụng
MOREFIXESNhập code này nhằm đổi lấy phần thưởng bao gồm tiền sao, kim cương, những loại vé, trang phục, các món đồ giành riêng cho thú, nội thất...Còn trong thời gian sử dụng
CHRISTMASPART1Nhập code này nhằm đổi rước phần thưởng bao gồm tiền sao, kim cương, những loại vé, trang phục, các món đồ giành cho thú, nội thất...Còn trong thời hạn sử dụng
REWARDSSUMVAY (nhập trên trang nhập code Play Together VNG)Nhập code này để đổi lấy phần thưởng bao gồm tiền sao, kim cương, các loại vé, trang phục, các món đồ dành cho thú, nội thất...Còn trong thời hạn sử dụng
MRYXMASHNYNhập code này để đổi đem phần thưởng bao gồm tiền sao, kim cương, những loại vé, trang phục, những món đồ giành riêng cho thú, nội thất...Còn trong thời hạn sử dụng
REWARDSCHAOMUNGNhập code này nhằm đổi lấy phần thưởng bao hàm tiền sao, kim cương, các loại vé, trang phục, những món đồ giành cho thú, nội thất...Còn trong thời gian sử dụng
REWARDSDONGHENNhập code này nhằm đổi đem phần thưởng bao hàm tiền sao, kim cương, các loại vé, trang phục, các món đồ giành cho thú, nội thất...Còn trong thời hạn sử dụng
PTTIKTOK288KNhập code này để đổi đem phần thưởng bao gồm tiền sao, kim cương, các loại vé, trang phục, những món đồ dành riêng cho thú, nội thất...Còn trong thời gian sử dụng

Code Play Together cũ hơn

CodeĐổi thưởngThời gian buổi giao lưu của code
HAPPYHALLOWEENNhập code này để đổi lấy phần thưởng bao hàm tiền sao, kim cương, những loại vé, trang phục, các món đồ dành riêng cho thú, nội thất...Còn trong thời gian sử dụng (Mới)
FALLINGSLOWLY23Nhập code này nhằm đổi lấy phần thưởng bao hàm tiền sao, kim cương, những loại vé, trang phục, các món đồ dành riêng cho thú, nội thất...Còn trong thời gian sử dụng
PTTIKTOK288KNhập code này nhằm đổi lấy phần thưởng bao hàm tiền sao, kim cương, những loại vé, trang phục, các món đồ giành cho thú, nội thất...Hết thời gian sử dụng
PLAYWITHSIMMY1VXNhập code này để đổi rước phần thưởng bao hàm tiền sao, kim cương, các loại vé, trang phục, những món đồ giành cho thú, nội thất...Hết thời hạn sử dụng
PLAYWITHKAMUI55ENhập code này nhằm đổi rước phần thưởng bao gồm tiền sao, kim cương, những loại vé, trang phục, các món đồ dành riêng cho thú, nội thất...Hết thời gian sử dụng
DONVENHANhập code này nhằm đổi lấy phần thưởng bao hàm tiền sao, kim cương, những loại vé, trang phục, các món đồ giành riêng cho thú, nội thất...Hết thời gian sử dụng
KAIAHAPPYNhập code này để đổi lấy phần thưởng bao gồm tiền sao, kim cương, các loại vé, trang phục, các món đồ giành cho thú, nội thất...Hết thời hạn sử dụng
MUAHEVUINHONNhập code này nhằm đổi đem phần thưởng bao gồm tiền sao, kim cương, những loại vé, trang phục, những món đồ giành cho thú, nội thất...Hết thời hạn sử dụng
QUADACBIETNhập code này để đổi lấy phần thưởng bao hàm tiền sao, kim cương, những loại vé, trang phục, các món đồ giành riêng cho thú, nội thất...Hết thời hạn sử dụng
LAMQUENNHABANNhập code này nhằm đổi rước phần thưởng bao hàm tiền sao, kim cương, các loại vé, trang phục, những món đồ giành riêng cho thú, nội thất...Hết thời hạn sử dụng
CHINHTHUCRAMATNhập code này nhằm đổi mang phần thưởng bao gồm tiền sao, kim cương, những loại vé, trang phục, những món đồ giành cho thú, nội thất...Hết thời gian sử dụng
PLAYWITHMENhập code này để đổi đem phần thưởng bao gồm tiền sao, kim cương, những loại vé, trang phục, những món đồ giành riêng cho thú, nội thất...Hết thời hạn sử dụng
CHUCMUNGMUNGBANMOINhập code này nhằm đổi lấy phần thưởng bao hàm tiền sao, kim cương, những loại vé, trang phục, các món đồ giành riêng cho thú, nội thất...Hết thời hạn sử dụng
CHILLCHIENTHANGNhập code này để đổi mang phần thưởng bao hàm tiền sao, kim cương, những loại vé, trang phục, các món đồ dành riêng cho thú, nội thất...Hết thời gian sử dụng
PTGXGOMALLNhập code này nhằm đổi đem phần thưởng bao gồm tiền sao, kim cương, các loại vé, trang phục, những món đồ giành riêng cho thú, nội thất...Hết thời hạn sử dụng
PTGTIKTOKDAOKHOBAUNhập code này nhằm đổi rước phần thưởng bao gồm tiền sao, kim cương, những loại vé, trang phục, các món đồ dành riêng cho thú, nội thất...Hết thời hạn sử dụng
LETAONPTGNhập code này để đổi rước phần thưởng bao hàm tiền sao, kim cương, những loại vé, trang phục, những món đồ dành riêng cho thú, nội thất...Hết thời hạn sử dụng
MOTNAMVENHAMOINhập code này nhằm đổi đem phần thưởng bao gồm tiền sao, kim cương, các loại vé, trang phục, những món đồ dành cho thú, nội thất...Hết thời hạn sử dụng
CHICMNG2023Nhập code này nhằm đổi lấy phần thưởng bao hàm tiền sao, kim cương, các loại vé, trang phục, những món đồ dành riêng cho thú, nội thất...Hết thời hạn sử dụng
HAPPY2023Nhập code này để đổi lấy phần thưởng bao gồm tiền sao, kim cương, những loại vé, trang phục, những món đồ giành riêng cho thú, nội thất...Hết thời hạn sử dụng
PLAYTOGETHER2023Nhập code này nhằm đổi mang phần thưởng bao hàm tiền sao, kim cương, những loại vé, trang phục, các món đồ dành cho thú, nội thất...Hết thời hạn sử dụng

Code Play Together không còn hạn

VUOTMOC145KSUBHALLOWEENVUIQUADI - một hộp vịt và 1 vé bốc thăm công ty đềPTGCHAOBANMOITOICODEDOCQUYENPTG - 1 hộp tiền sao may mắn, 1 hộp con voi, một hộp khối lách cách, 1 hộp vũ trụ thần bí, 1 kim cương.VETHONGHANHBAIHATCHAOBANDONVENHAPLAYWITHSIMMY1VXKAIAHAPPYMUAHEVUINHONQUADACBIETLAMQUENNHABANCHINHTHUCRAMATPLAYWITHMEQUAVIPKAIA2022PLAYTOGETHERVIP2022CHUCMUNGPTGPLAYWITHMINMINS77PLAYWITHKAMUI55EPLAYWITHLINH131PLAYWITHVEVEA1APLAYWITHMISTHYM8PLAYWITHTHACDUC544PLAYWITHSEPMAM19JPLAYWITHMEOC2APLAYWITHCPTV597PLAYWITHVITMRXE5Tiktok100k
S9ETHX8P1PT1STBIRTHDAYKAIAISLAND100MDLMINTNCCHOCOSTRBIGCHOCOWHITEDCCHOCOMINTNCCHOCOMILKVFBCHOCODARKFBCHOCOHAPPYSEOLLALSHAKEIT2022GOODBYE2021KEP20HAT21DEXMASCOINYUM212021NUTCRACKERKURUMIWARI2021WINTERISLANDHODUKKAGI2021FORYOU2KSTARSFORYOU20GEMSYou
Are
The
Best2021LFTOGETHER2021HALLOWEENTOGETHER - 3.000 tiền sao + 1 trứng cao cấp + 1 kẹo bông
HOTTODOGU - 500 tiền sao cùng 1 set thiết bị ăn
SARANGHAE - 9 sữa, 1928 tiền sao, 10 đá quýHAPPYCHUSEOK - 2 vé du lịch, 5000 tiền sao, trứng cao cấp
VIETOPTOGETHER - 1 vé du lịch, 5000 tiền sao
THANKS20KVIEW - Đồ ăn đăc biệt cho thú nuôi và chuồng pet
ENJOYDANCEPEACE - 100 đá quýFor
Forest
Fairy - 300 vương miện
TEWTIY - Quần, Áo sơ mi, Mặt và Tóc của Tewtiy
LANKYBOX - Foxy Hat cùng Boxy Hat
HAPPYTOGETHER2021 - 5000 tiền sao
Together2021 - 10.000 tiền sao

Cách nhập code Play Together VNG

Nhập qua links của Play Together VNG

Bạn chỉ việc truy cập đường liên kết nhập code Play Together VNG ở bên dưới đây. Đăng nhập thông tin tài khoản đang đùa Play Together VNG của bản thân mình vào, lựa chọn nhân vật cùng nhập một trong những code bên trên vào, kế tiếp nhập mã xác thực và lựa chọn Nhận xoàn thôi

Link nhập code Play Together VNG

Nhập code Play Together quốc tế

Bạn hãy cài Play Together về máy với chơi, kế tiếp truy cập vào link nhập code Play Together ở dưới đây để vào thẳng trang nhập code Play Together. Nhập trong số những mã coupon bên trên vào và bấm OK, kế đến bấm Open.

Link nhập code Play TogetherNếu có thông báo mở Play Together bạn hãy chọn Mở, lưu ý là bây giờ game thường xuyên có thông tin bảo trì. Nên bạn hãy mở game trước lúc nhập code Play Together trên web.

Xem thêm: Tiền tứ quý 3333 có ý nghĩa gì ? “độ khủng” của biển xe tứ quý: 3333

Bước 2: Sau đó bạn sẽ nhận được thông báo Quà đã có được gửi mang đến hộp thư của người sử dụng khi vào game.

Bước 3: Và phần thưởng sẽ hiển thị trong quan tài thư của bạn. Hãy soát sổ để nhận các phần thưởng cùng bấm Nhận.

Các trách nhiệm trong Play Together hoàn toàn có thể giúp bạn có được tiền và hồ hết vật phẩm hẳn nhiên trong nhiệm vụ. Và nó cũng có thể cho mình đạt được kim cương cứng theo các mốc hoạt động trong game.

Khi có tiền, bạn cũng có thể mua thú cưng, hoặc mua thiết kế bên trong để trang trí cho tòa nhà của mình. Ngoài việc làm trách nhiệm thì chúng ta có thể nhận phần thưởng bởi code, hoặc nói một cách khác là coupon. Dưới đấy là code Play Together tiên tiến nhất và cách nhập.

Do Play Together trên i
OS không tồn tại nút nhập code, do đó người nghịch vẫn đề xuất nhập theo liên kết nhập code Play Together riêng biệt của Haegin. Bọn họ hãy hóng trong các phiên bản cập nhật tiếp theo sau xem Haegin bao gồm update thêm chức năng này đến Play Together i
OS không nhé.

Cách nhập mã coupon Play Together Android

Tải Play Together mang đến Android

Bước 1: Trong đồ họa Play Together Android, các bạn hãy chọn hình tượng smartphone.


Chọn Cài Đặt.

Chọn Nhập Coupon với nhập trong số những mã code trên vào rồi chọn Nhận Quà.

Bằng bí quyết này, bạn sẽ nhận được phần lớn phần quà hỗ trợ ngay từ trên đầu game. Bao hàm quần áo, phong cách tóc, đá quý với tiền sao. đa số thứ đó sẽ cung ứng thêm cho tất cả những người mới chơi.

Link nhập code Play Together trên sản phẩm tính

Cách nhập code Play Together trên đồ vật tính tương tự như như biện pháp nhập code Play Together bên trên Android, vì phần nhiều người nghịch sẽ sử dụng giả lập app android để đùa Play Together bên trên PC. Cho cho nên việc nhập code Play Together trên vật dụng tính trọn vẹn giống với giải pháp nhập code bên trên Android.

Nhận thêm code Play Together sinh sống đâu?

Fanpage của Play Together: Fanpage xác định của Play Together thường xuyên cập nhật các code new nhất. Chúng ta có thể theo dõi fanpage này để update các giftcode Play Together new nhất, trong khi cũng sẽ có thông tin về sự kiện mà nhà phát triển game tung ra để người chơi tham gia và nhận codeTrang chủ của Play Together: Đây cũng là trang thông tin sẽ hay xuyên cập nhật các giftcode mới nhất. Ở đó các bạn sẽ có các thông tin về đợt update game cũng giống như giftcode với sự kiện ở trong phòng phát triển game.Streamer, Youtuber: một vài streamer, youtuber thường khuyến mãi code cùng cũng cập nhật code mới nhất cho những người xem của họ. Bắt buộc ngoài những đoạn phim chơi game vui nhộn thì bạn cũng có thể thấy những clip họ ra mắt giftcode bắt đầu nhất ở trong phòng phát triển game.

Không nhập được code Play Together?

Cũng như những tựa game mobile khác, chúng ta cũng có thể nhận được thông tin code không thay đổi được trong Play Together. Khi bạn nhận được thông báo như này, rất có thể code bạn nhập đã không còn hạn, hoặc code đó các bạn đã nhập trước đó rồi. Thì lúc đó các bạn sẽ nhận được thông báo không thay đổi được code.

Nhà chế tạo game tung ra code Play Together kèm theo thời gian sử dụng cho chúng. Với thường thì từ bỏ lúc reviews game cho nay, code chơi game Together thường có thời hạn sử dụng hơi ngắn.

Code Play Together thay đổi được phần đa gì?

Tiền sao: chi phí sao là đơn vị tiền tệ thiết yếu trong trò chơi, được thực hiện để mua các vật phẩm trong cửa hàng. Đây là phần thưởng dễ thấy nhất lúc người chơi đổi giftcode mang thưởng.Kim Cương: Kim cương cứng là loại tiền tệ mà ai cũng muốn gồm trong Play Together, đấy là loại chi phí tệ vạn năng trong Play Together. Bạn có thể sử dụng kim cương để sở hữ được rất nhiều vật phẩm, áp dụng nhiều thương mại & dịch vụ trong game.Quần áo và phụ kiện: số đông vật phẩm này rất có thể được thực hiện để trang trí mang lại ngôi nhà đất của bạn. Ngoài ra còn những trang phục mà chúng ta có thể sử dụng lên nhân đồ của mình.

Play Together là trò chơi gì?

Play Together là 1 trong những trò đùa điện tử trả lập buôn bản hội (social simulation game) được phát triển bởi nhà cải tiến và phát triển Haegin. Trong game, bạn chơi rất có thể tạo và cấu hình thiết lập nhân đồ dùng của mình, tò mò thế giới ảo mở, gặp gỡ và địa chỉ với các người nghịch khác.

Game được cho phép người chơi tham gia vào các vận động xã hội như chơi cùng bạn bè, trò chuyện, câu cá, kiến thiết và trang trí nhà cửa, tham gia các sự kiện cùng nhiều chuyển động giải trí khác nếu như muốn.

Trò chơi này có sẵn trên những nền tảng di động, bao gồm Android và i
OS, và bạn chơi có thể tải về và setup nó từ cửa hàng ứng dụng tương ứng trên điện thoại của họ.

Ở bài viết này, FPT shop sẽ chia sẻ đến bạn cách nhập code Play Together tiên tiến nhất 2024 nhằm nhận đa phần thưởng lôi cuốn trong game. Hiện nay tại, có một số trong những code Play Together vẫn còn rất có thể sử dụng được.


Play Together là 1 trong trò đùa phiêu lưu trái đất mở với chất lượng tốt và đồ họa đầy màu sắc. Trò đùa này tương đối thú vị bởi vì nó chất nhận được bạn trải qua nhiều thiết lập nhân đồ dùng để bạn có thể tạo nhân vật của mình theo chắt lọc của riêng bạn. Trong game, chúng ta cũng có thể thực hiện các nhiệm vụ để nâng cấp sự kết nối với những người chơi khác. Bởi vì vậy, Play Together trả toàn tương xứng để chơi theo nhóm.

*

Ngoài việc chấm dứt các trọng trách để nhân tiền và những vật phẩm khác, Play Together cũng có thể có tính năng thay đổi code (mã tặng thưởng trong game) để dấn miễn phí những vật phẩm không giống nhau trong trò chơi mà chưa phải trả ngẫu nhiên thứ gì. Bẳng biện pháp nhập code Play Together, bạn cũng có thể nhận được vương vãi miện, skin quần áo, mặt với tóc…

Nếu bạn chưa chắc chắn cách nhập code Play Together, nội dung bài viết này sẽ cung cấp các phía dẫn để giúp bạn có tác dụng điều đó. Quanh đó ra, các bạn còn có thể tìm thấy hàng loạt mã nhấn thưởng miễn tầm giá ở trong nội dung bài viết này.

Danh sách tất cả các code Play Together mới nhất 4/2024

*

Vì các code Play Together chỉ có hiệu lực thực thi trong một khoảng thời gian giới hạn nên các bạn hãy đảm bảo an toàn sử dụng rất nhiều mã đó trước lúc chúng không còn hạn. Để giúp cho bạn tiết kiệm thời gian tìm kiếm, FPT cửa hàng đã tổng phù hợp lại hồ hết code Play Together còn hạn cùng hết hạn ở bên dưới.

Code Play Together còn hạn sử dụng

Tính mang lại thời điểm bài viết này được thực hiện, bạn có thể nhập 2 code Play Together ở bên dưới để nhận các phần quà cực hiếm trong game một phương pháp miễn phí. Những code Play Together còn hạn sử dụng như sau:

HELLOSPRING:Quà tự dưng 2024NAMMOIVUIVE:Tiền sao, trang bị, kim cương cứng HAPPYHALLOWEEN:Tiền sao, trang bị, kim cương FALLINGSLOWLY23:Tiền sao, trang bị, kim cương cứng SLAYHETPHCM: Nhận thứ phẩm, kim cương hay tiền sao (Ngẫu nhiên) SLAYHEDANANG: Nhận trang bị phẩm, kim cương cứng hay tiền sao (Ngẫu nhiên) SLAYHEHANOI: Nhận vật dụng phẩm, kim cương hay tiền sao (Ngẫu nhiên) MOTNAMVENHAMOI: Nhận đồ phẩm, kim cưng cửng hay chi phí sao (Ngẫu nhiên) CODEMUAHESLAY: Nhận thiết bị phẩm, kim cưng cửng hay chi phí sao (Ngẫu nhiên) PTGMUNGNAMMOINHA:Tiền sao, thiết bị hoặc kim cương cứng FROMHOTDOG:Tiền sao, thiết bị hoặc kim cương FROMTIMIDGIRL:Tiền sao, vật dụng hoặc kim cương cứng FROMFARBE:Tiền sao, lắp thêm hoặc kim cưng cửng PTGXGOMALL:Tiền sao, thiết bị hoặc kim cưng cửng PTGTIKTOKDAOKHOBAU:Tiền sao, trang bị hoặc kim cương LETAONPTG:Tiền sao, thứ hoặc kim cương cứng PTGDAT150KSUB:Tiền sao, đồ vật hoặc kim cưng cửng HALLOWEENVUIQUADI:Tiền sao, vật dụng hoặc kim cương VUOTMOC145KSUB:Tiền sao, thiết bị hoặc kim cương QUAXINNE:Tiền sao, đồ vật hoặc kim cương cứng PTGCHAOBANMOITOI:Tiền sao, trang bị hoặc kim cương CODEDOCQUYENPTG:Tiền sao, máy hoặc kim cương cứng CHILLCHIENTHANG:Tiền sao, vật dụng hoặc kim cương

Code Play Together hết hạn sử dụng

Đây là danh sách toàn bộ các code Play Together đã mất hạn và không hề hạn áp dụng nữa. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể thử một trong những chúng vì chưng biết đâu có một code nào vẫn còn đó sử dụng được cho thông tin tài khoản game của bạn.

H2NDBDPT23:Vật phẩm, kim cương cứng hoặc chi phí sao PTGAXLLFWT85BHL7Z:Tiền sao, trang bị hoặc kim cương cứng PTGAXLQGACSGXYCEH:Tiền sao, trang bị hoặc kim cương cứng PTGAXLZNPUT2R6B88:Tiền sao, sản phẩm hoặc kim cương PTGAXLBKUSY4FURZN:Tiền sao, sản phẩm công nghệ hoặc kim cương PTFOOLSDAY23:Tiền sao, sản phẩm hoặc kim cương GAMEVERSE2023:Vật phẩm, kim cương hoặc tiền sao PTTIKTOKHAPPY:Vật phẩm, kim cương hoặc chi phí sao XOXO2023:Vật phẩm, kim cương cứng hoặc tiền sao RABBITANDCAT:Vật phẩm, kim cương cứng hoặc chi phí sao READYTOSTART:Vật phẩm, kim cương hoặc tiền sao 22KAIAOKTFEST:Vật phẩm, kim cương cứng hoặc chi phí sao THXALOT2022:Vật phẩm, kim cưng cửng hoặc chi phí sao FOOTBALLTOGETHERVNG:Tiền sao, đồ vật hoặc kim cương cứng PT1STBIRTHDAY:Vật phẩm, kim cương cứng hoặc tiền sao DONVENHA:Vật phẩm, kim cương hoặc chi phí sao BAIHATCHAOBAN:Vật phẩm, kim cưng cửng hoặc tiền sao VETHONGHANH:Vật phẩm, kim cương hoặc tiền sao You
Are
The
Best2021:
Ngẫu nhiên LFTOGETHER2021:Ngẫu nhiên HALLOWEENTOGETHER:3000 tiền sao, trứng cao cấp, kẹo bông gòn hồng SARANGHAE:1928 tiền sao, 10 đá quý, 9 mang lại uống sữa HAPPYCHUSEOK:5000 tiền sao, vé du lịch, trứng thời thượng VIETOPTOGETHER:5000 tiền sao, vé du ngoạn THANKS20KVIEW:Thức ăn nhẹ đặc biệt, sản phẩm rào cơ bạn dạng ENJOYDANCEPEACE:100 Đá quý For
Forest
Fairy:
300 vương vãi miện TEWTIY:Quần, Áo sơ mi, Mặt với Tóc của Tewtiy LANKYBOX:Foxy Hat & Boxy Hat HODUKKAGI2021 2021NUTCRACKER KURUMIWARI2021 KEP20HAT21DE XMASCOINYUM21 WINTERISLAND HODUKKAGI2021 EUTOGETHER For Forest
Fairy
HAPPYTOGETHER2021 Lunar
New
Together

Mỗi code Play Together hạn chế sử dụng khăng khăng trong game. Vị vậy, bạn hãy đảm bảo an toàn sử dụng tất cả các mã món quà của game trước lúc chúng hết hạn. Bạn có thể đánh lốt trang này với thỉnh thoảng truy cập lại bởi vì FPT cửa hàng sẽ cập nhật danh sách ngay trong khi có code Play Together mới.

Cách nhập code Play Together để nhận thưởng

Mỗi trò chơi lại có cách nhập mã tặng quà không giống nhau và Play Together cũng không phải ngoại lệ. Đối cùng với tựa trò chơi phiêu lưu quả đât mở này, bạn cũng có thể nhập code Play Together theo quá trình như sau:

Bước 1. Trên điện thoại cảm ứng thông minh Android hoặc i
OS, các bạn hãy tìm và mở trò đùa Play Together.

*

Bước 2. Sau khi bạn đã vào được màn hình hiển thị chính của trò chơi, bạn hãy nhấn vào biểu tượng hình một chiếc điện thoại nằm ngơi nghỉ bên cần màn hình. Thao tác làm việc này sẽ xuất hiện một menu phụ.

*

Bước 3. Trên thực đơn vừa xuất hiện, các bạn hãy nhấp vào tuỳ lựa chọn Cài đặt.

*

Bước 4. Trong menu mới, bạn nên chọn mục Nhập coupon.

*

Bước 5. Một hộp thoại Nhập coupon sẽ lộ diện trên màn hình. Vào trường nhập văn bản, bạn hãy nhập code Play Together vào và bấm vào nút Nhận quà nhằm đổi thưởng.

*

Bước 6. quay trở lại giao diện bao gồm của game cùng nhấn vào biểu tượng điện thoại rồi chọn Hộp thư.

*

Bước 7. Với từng code Play Together nhập thành công, một thư nhận xoàn sẽ xuất hiện thêm trong hộp thư. Bạn chỉ cần nhấn vào nút Nhận sát bên thư khuyến mãi quà để dấn thưởng.

Tìm code Play Together tiên tiến nhất 2024 ở đâu?

Để nhận code Play Together mới, bạn sẽ phải theo dõi các nhà phát triển trên Twitter cùng Discord. Đây là hai căn cơ giúp người mến mộ cập nhật số đông thứ về trò chơi. Nếu bạn không mong muốn theo dõi họ trên mạng xã hội thì hãy lưu lại trang với thỉnh thoảng truy vấn trang này bởi FPT shop sẽ update cho bạn các mã new khi chúng được phân phát hành.

Tạm kết

Sau nội dung bài viết này, FPT shop hy vọng bạn đã hiểu cách thức nhập code Play Together tiên tiến nhất 2024 nhằm nhận phần lớn thưởng quý hiếm một bí quyết miễn phí. Chúc bạn luôn có một trải nghiệm chơi game vui vẻ.