đến tôi hỏi báo cáo tài chính của khách hàng phải bao gồm chữ ký của rất nhiều người như thế nào vậy? Nếu báo cáo tài bao gồm thiếu chữ ký của các người phải gồm thì doanh nghiệp có bị xử vạc không? Bị xử phát bao nhiêu? - anh quốc Bảo (Hà Nội)
*
Nội dung chủ yếu

Báo cáo tài chính của khách hàng phải có chữ ký của rất nhiều ai?

Căn cứ theo Điều 29 chính sách Kế toán năm ngoái quy định về báo cáo tài thiết yếu của đơn vị kế toán như sau:

Báo cáo tài chính của đơn vị kế toán1. Báo cáo tài chính của đơn vị kế toán dùng làm tổng hợp với thuyết minh về tình trạng tài thiết yếu và kết quả hoạt động vui chơi của đơn vị kế toán. Report tài thiết yếu của đơn vị kế toán gồm:a) report tình hình tài chính;b) report kết trái hoạt động;c) report lưu chuyển khoản tệ;d) Thuyết minh report tài chính;đ) báo cáo khác theo hình thức của pháp luật.

Bạn đang xem: Báo cáo tài chính có sao y được không

2. Việc lập báo cáo tài chủ yếu của đơn vị kế toán được thực hiện như sau:a) Đơn vị kế toán đề nghị lập báo cáo tài chính vào cuối kỳ kế toán năm; ngôi trường hợp điều khoản có hình thức lập report tài chính theo kỳ kế toán tài chính khác thì đơn vị kế toán phải tạo theo kỳ kế toán đó;b) việc lập report tài bao gồm phải căn cứ vào số liệu sau khi khóa sổ kế toán. Đơn vị kế toán cung cấp trên đề xuất lập báo cáo tài chủ yếu tổng thích hợp hoặc báo cáo tài thiết yếu hợp tuyệt nhất dựa trên báo cáo tài chính của các đơn vị kế toán trong cùng đơn vị chức năng kế toán cấp cho trên;c) report tài chủ yếu phải được lập đúng nội dung, cách thức và trình bày đồng hóa giữa các kỳ kế toán; ngôi trường hợp report tài chủ yếu trình bày khác nhau giữa các kỳ kế toán tài chính thì yêu cầu thuyết minh rõ lý do;d) báo cáo tài bao gồm phải tất cả chữ ký kết của người lập, kế toán trưởng với người đại diện thay mặt theo lao lý của đơn vị kế toán. Fan ký báo cáo tài bao gồm phải chịu trách nhiệm về câu chữ của báo cáo.3. Báo cáo tài chính năm của đơn vị chức năng kế toán phải được nộp đến cơ quan bên nước có thẩm quyền vào thời hạn 90 ngày, tính từ lúc ngày hoàn thành kỳ kế toán tài chính năm theo chính sách của pháp luật.4. Cỗ Tài thiết yếu quy định cụ thể về report tài bao gồm cho từng nghành hoạt động; trách nhiệm, đối tượng, kỳ lập, cách thức lập, thời hạn nộp, khu vực nhận report và công khai báo cáo tài chính.

Như vậy, theo quy định bây giờ thì report tài chính phải gồm chữ ký của các người sau đây:

- tín đồ lập báo cáo tài chính;

- kế toán trưởng;

- Người thay mặt đại diện theo lao lý của đơn vị kế toán.

*

Chữ cam kết trong report tài chính của doanh nghiệp (Hình từ bỏ Internet)

Báo cáo tài chính không tồn tại chữ ký của những người vẻ ngoài phải gồm thì sẽ bị xử phạt như vậy nào?

Căn cứ theo điểm b khoản 1 Điều 11 Nghị định 41/2018/NĐ-CP luật pháp về vấn đề xử phạt so với hành vi vi phạm luật quy định về lập và trình bày report tài bao gồm như sau:

Xử phát hành vi vi phạm quy định về lập và trình bày báo cáo tài chính1. Phân phát tiền từ bỏ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong số hành vi sau:a) Lập report tài thiết yếu không đầy đủ nội dung hoặc không đúng biểu chủng loại theo quy định;b) report tài chủ yếu không tất cả chữ ký của bạn lập, kế toán tài chính trưởng, phụ trách kế toán hoặc người thay mặt đại diện theo luật pháp của đơn vị chức năng kế toán.2. Vạc tiền trường đoản cú 10.000.000 đồng mang đến 20.000.000 đồng so với một trong số hành vi sau:a) Lập không vừa đủ các report tài chủ yếu theo quy định;b) Áp dụng mẫu report tài chính khác với vẻ ngoài của chuẩn mực và chính sách kế toán trừ ngôi trường hợp đang được bộ Tài chính chấp thuận.3. Phát tiền từ 20.000.000 đồng cho 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:a) không lập report tài chính theo quy định;b) Lập report tài thiết yếu không đúng với số liệu bên trên sổ kế toán tài chính và hội chứng từ kế toán;c) Lập với trình bày báo cáo tài bao gồm không vâng lệnh đúng chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán.

Lưu ý: theo khoản 2 Điều 6 Nghị định 41/2018/NĐ-CP (được sửa đổi do khoản 2 Điều 5 Nghị định 102/2021/NĐ-CP) thì mức mức phạt tiền trên trên đây được áp dụng so với tổ chức. Đối với cá thể có thuộc hành vi phạm luật thì mức phát tiền bằng một nửa lần mức vạc tiền so với tổ chức.

Như vậy, theo dụng cụ nêu trên, nếu công ty lập báo cáo tài chủ yếu nhưng không tồn tại chữ ký kết của tín đồ lập, kế toán tài chính trưởng, phụ trách kế toán hoặc người đại diện thay mặt theo pháp luật của người tiêu dùng thì có thể bị xử phạt phạm luật hành chính với mức phạt chi phí 10.000.000 đồng mang lại 20.000.000 đồng.

Báo cáo tài bao gồm năm phải bao gồm những thông tin chung nào về doanh nghiệp?

Tại Điều 111 Thông tứ 200/2014/TT-BTC quy định ví dụ trong report tài chủ yếu năm, công ty lớn phải trình bày các tin tức chung sau:

- tên và địa chỉ cửa hàng của doanh nghiệp báo cáo;

- Nêu rõ report tài chính này là report tài chủ yếu riêng của doanh nghiệp, báo cáo tài bao gồm tổng vừa lòng hay báo cáo tài chính hợp nhất của chúng ta mẹ, tập đoàn;

bài toán lập với nộp report tài chính là nghĩa vụ của doanh nghiệp. Tuy nhiên, tùy thuộc loại hình doanh nghiệp nhưng cơ quan phụ trách tiếp nhận báo cáo tài thiết yếu cũng khác nhau. Nội dung bài viết sau đây sẽ giúp kế toán doanh nghiệp lớn giải đáp câu hỏi “Doanh nghiệp mình cần nộp báo cáo tài thiết yếu ở đâu?”

1.Tại sao phải nộp report tài chính?

Là loại báo cáo phản ánh tình trạng tài chính, marketing và những luồng tiền của chúng ta một giải pháp trung thực, khách quan, report tài thiết yếu giúp cơ sở nhà nước giành được cái quan sát tổng quan tốt nhất về thực trạng hoạt động, công dụng sử dụng vốn của công ty trong một chu kỳ nhất định.

*

Báo cáo tài chính đưa thông tin về tình trạng tài chủ yếu của DN

Cùng với đó, report tài chính còn hỗ trợ các cơ quan tác dụng kiểm tra việc quản lý, sử dụng gia sản và nguồn ra đời tài sản; thống kê giám sát các khoản thu, bỏ ra tài chính, nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán giao dịch nợ; vạc hiện, chống ngừa những hành vi vi phi pháp luật về tài chính, kế toán.

Xem thêm: Coi video không quảng cáo ! cập nhật ngay

Dựa bên trên số liệu được cung cấp trong report tài chính, công ty lớn và các nhà đầu tư có thể phát hiện nay tiềm năng, dự kiến xu hướng chuyển động trong tương lai của doanh nghiệp để chuyển ra kim chỉ nan và đưa ra quyết định đúng đắn.

Tựu trung lại, báo cáo tài chính nắm giữ vai trò khôn xiết quan trọng bởi vì nó đáp ứng yêu cầu quản lý của nhà doanh nghiệp, cơ sở Nhà nước và những nhà chi tiêu trong vấn đề đưa ra các triết lý mang tính chất quyết định, ảnh hưởng trực tiếp đến vận động kinh doanh của doanh nghiệp.

Những tin tức cơ phiên bản thể hiện trong report tài bao gồm của một công ty sẽ gồm:

Tài sản;Nợ nên trả;Vốn công ty sở hữu;Doanh thu, thu nhập khác, túi tiền sản xuất kinh doanh và ngân sách khác;Lãi, lỗ và phân chia công dụng kinh doanh;Các luồng tiền.

Bên cạnh đó, để giải trình chi tiết về các chỉ tiêu nêu trên, doanh nghiệp lớn cần hỗ trợ các thông tin khác vào “Bản thuyết minh report tài chính”.

2. Thời hạn nộp báo cáo tài chính

Về thời hạn nộp báo cáo tài chính, kế toán viên cần căn cứ theo loại hình doanh nghiệp trực thuộc công ty nước hoặc công ty lớn khối tư nhân để áp dụng.


*

Thời hạn nộp report tài chính

Cụ thể, Điều 109, TT 200 gồm quy định cụ thể như sau:

2.1. Đối với công ty lớn nhà nước

Thời hạn nộp báo cáo tài chính quý:

Đơn vị kế toán nên nộp báo cáo tài chính quý chậm nhất là trăng tròn ngày, kể từ ngày dứt kỳ kế toán quý; Đối với công ty mẹ, Tổng công ty Nhà nước muộn nhất là 45 ngày;Đơn vị kế toán tài chính trực trực thuộc doanh nghiệp, Tổng công ty Nhà nước nộp báo cáo tài chính quý cho doanh nghiệp mẹ, Tổng công ty theo thời hạn do công ty mẹ, Tổng doanh nghiệp quy định.

Thời hạn nộp báo cáo tài chủ yếu năm:

Đơn vị kế toán đề nghị nộp report tài bao gồm năm muộn nhất là 30 ngày, kể từ ngày chấm dứt kỳ kế toán năm; Đối với công ty mẹ, Tổng doanh nghiệp nhà nước muộn nhất là 90 ngày;Đơn vị kế toán trực trực thuộc Tổng doanh nghiệp nhà nước nộp report tài chính năm cho doanh nghiệp mẹ, Tổng công ty theo thời hạn do doanh nghiệp mẹ, Tổng công ty quy định.

2.2. Đối với các loại công ty lớn khác

- Đơn vị kế toán là doanh nghiệp bốn nhân và công ty hợp danh đề nghị nộp report tài bao gồm năm muộn nhất là 30 ngày, kể từ ngày ngừng kỳ kế toán tài chính năm; đối với các đơn vị chức năng kế toán khác, thời hạn nộp report tài bao gồm năm muộn nhất là 90 ngày;

- Đơn vị kế toán trực ở trong nộp báo cáo tài chính năm cho đơn vị kế toán cung cấp trên theo thời hạn do đơn vị kế toán cấp cho trên quy định.

Trong ngôi trường hợp chậm rì rì nộp báo cáo tài bao gồm so với thời gian quy định nêu trên, những doanh nghiệp hoàn toàn có thể bị xử phạt.

3. Nộp report tài chính ở đâu?

Về cơ quan tiếp nhận report tài chính, doanh nghiệp cũng cần căn cứ theo luật pháp tại Thông bốn 200/2014/TT-BTC và áp dụng theo. Cầm cố thể:


*

Doanh nghiệp đề xuất nộp báo cáo tài chủ yếu ở đâu?

3.1. Công ty lớn Nhà nước

Doanh nghiệp công ty nước bắt buộc lập báo cáo tài chủ yếu theo Quý, Năm. Nơi tiếp nhận báo cáo sẽ là các đơn vị sau:

Cơ cỗ áo chính
Cơ quan lại thuếCơ quan tiền thống kê
Doanh nghiệp cấp trên
Cơ quan đăng ký kinh doanh.

3.2. Doanh nghiệp gồm vốn đầu tư nước ngoài

Doanh nghiệp bao gồm vốn đầu tư nước ngoài tất cả kỳ lập report theo Năm và đề xuất nộp cho các đơn vị dưới đây:

Cơ hòm chính
Cơ quan lại thuếCơ quan lại thống kê
Doanh nghiệp cấp cho trên
Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Cơ thùng chính mà doanh nghiệp gồm vốn đầu tư chi tiêu trực tiếp quốc tế (FDI) buộc phải nộp báo cáo tài chính là Sở Tài chính các tỉnh, tp trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở marketing chính.

3.3. Những loại doanh nghiệp khác

Đối cùng với các loại hình doanh nghiệp khác, kế toán tài chính viên nên lập cùng nộp report tài chính cho các cơ quan:

Cơ quan lại thuếCơ quan liêu thống kê
Doanh nghiệp cấp cho trên
Cơ quan đk kinh doanh.